Author - adminmp

Tháng Sáu 2022

Cách chia động từ trong câu chi tiết nhất

1. Định nghĩa về động từ Động từ là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (run, go, read...) hay trạng thái (feel, look...) Động từ trong tiếng Anh là một thành phần hết sức quan trọng để cấu tạo nên một câu [...]

Top 5 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Khi học từ vựng Tiếng Anh, một lỗi sai mà nhiều bạn thường mắc phải đó chính là lấy tất cả các từ đơn mà bạn không biết từ một đoạn văn bất kỳ và viết nó thành một “list dài”... Ngoài sự đa dạng [...]

Tháng Năm 2022

Cách dùng Enough chuẩn xác nhất

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là đủ, tuy nhiên đôi khi “enough” được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. – I don’t have enough money to buy these shoes. – He’s strong enough [...]

Những câu xin lỗi trong tình huống thực tế

Các bạn nên học thuộc lòng, gặp tình huống chỉ cần phun ra thôi ^^ 1. Tôi xin lỗi vì đã không hoàn toàn thành thật. 𝐈'𝐦 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐲 𝐈 𝐰𝐚𝐬𝐧'𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞𝐥𝐲 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭.   2. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Tôi xin lỗi. 𝐈 𝐝𝐢𝐝𝐧'𝐭 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐰𝐡𝐚𝐭 [...]

Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Khoảng 70% thời gian bạn sử dụng một động từ trong tiếng Anh, đó là một động từ bất quy tắc. Có nghĩa là trong một đoạn hội thoại kéo dài 10 phút thì động từ bất quy tắc sẽ xuất hiện trong khoảng [...]

Cấu trúc AS SOON AS trong tiếng Anh

I. TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC AS SOON AS 1. Ý nghĩa AS SOON AS là một giới từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa là ngay khi, sử dụng để nối giữa hai mệnh đề. 2. Khi nào sử dụng AS SOON AS As soon as được [...]

Call Now Button