Skip links
nhung mau cau phong van xin viec bang tieng anh thong dung

Những mẫu câu phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh thông dụng nhất

A. Từ vựng tiếng Anh trong phỏng vấn xin việc

1. Hire: tuyển

2. Work ethic: đạo đức nghề nghiệp

3. Asset: người có ích

4. Company: công ty

5. Team player: đồng đội, thành viên trong đội

6. Interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp

7. Good fit: người phù hợp

8. Employer: người tuyển dụng

9. Skills: kỹ năng

10. Strengths: thế mạnh, cái hay

11. Align: sắp xếp

12. Pro-active, self starter: người chủ động

13. Analytical nature: kỹ năng phân tích

14. Problem-solving: giải quyết khó khăn

15. Describe: mô tả

16. Work style: phong cách làm việc

17. Important: quan trọng

18. Challenged: bị thách thức

19. Work well: làm việc hiệu quả

20. Under pressure: bị áp lực

21. Tight deadlines: thời hạn chót gần kề

22. Supervisors: sếp, người giám sát

23. Ambitious: người tham vọng

24. Goal oriented: có mục tiêu

25. Pride myself: tự hào về bản thân

26. Thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

27. Opportunities for growth: nhiều cơ hội để phát triển

28. Eventually: cuối cùng, sau cùng

29. More responsibility: nhiều trách nhiệm hơn.

B. Mẫu câu hỏi phỏng vấn thông dụng

1. Tell me a little about yourself.

=> Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.

2. What kind of qualifications do you have?

=> Anh có những bằng cấp gì?

3. What are your strengths ?

=> Thế mạnh của bạn là gì?

4. What are your weaknesses?

=> Điểm yếu của bạn là gì?

5. What are your short term goals?

=> Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?

6. What are your long term goals?

=> Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?

7. Why did you leave your last job?

=> Vì sao anh nghỉ công việc trước?

8. What relevant experience do you have?

=> Anh có kinh nghiệm gì liên quan tới công việc?

9. Why would you like to work for us?

=> Vì sao anh mong muốn làm việc cho chúng tôi?

10. When can you commence employment with us?

=> Khi nào anh có thể bắt đầu làm việc với chúng tôi?

C. Mẫu câu trả lời đối với người đi xin việc

1. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.

=> Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.

Xem thêm  101 câu giao tiếp tiếng Anh siêu ngắn, siêu thông dụng

2. I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing.

=> Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu cá.

3. I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.

=> Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.

4. I understand my customers’ needs

=> Tôi hiểu khách hàng của mình cần gì

5. I learn quickly and take pride in my work.

=> Tôi tiếp thu nhanh và tự hào vào những gì mình làm được

6. I love challenges and getting the job done.

=> Tôi thích thử thách và yêu cảm giác hoàn thành nhiệm vụ

7. I graduated in IT from the University of London.

=> Tôi tốt nghiệp ngành IT ở Đại học London

8. I hold a master’s degree (MA)/a bachelor’s degree (BA) in Modern Languages from the University of New York.

=> Tôi sở hữu bằng thạc sĩ/cử nhân ngành Ngôn ngữ Hiện đại của Đại học New York

9. I took one year accounting training program at Oxford College.

=> Tôi dành một năm cho chương trình kế toán ở Cao đẳng Oxford

10. I haven’t done any formal training for this job, but I have worked in similar positions and have ten years of experience in this field.

=> Tôi không được đào tạo bài bản cho công việc này nhưng tôi đã từng đảm nhận vị trí tương tự và có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này

11. I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.

=> Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.

12. I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.

=> Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.

Xem thêm  6 lưu ý khi chọn khóa tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

13. After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.

=> Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.

14. I would like to put into practice what I learned at university.

=> Tôi mong muốn được áp dụng những gì được học ở trường vào thực tế

15. I’ve always been interested in E-Commerce/Marketing/and your company excels (is one of the best) in this field.

=> Tôi luôn quan tâm đến thương mại điện tử/marketing và công ty của ông đi đầu trong lĩnh vực này

16. I will be available for work in January, next year.

=> Tôi sẵn sàng cho công việc này vào tháng một năm sau

17. I can start immediately.

=> Tôi có thể bắt đầu ngay

18. I have to give three weeks’ notice to my current employer, so the earliest I can start is the first of February.

=> Tôi cần 3 tuần để thông báo với sếp hiện tại, vì vậy, tôi có thể bắt đầu sớm nhất vào ½

19. I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor.

=> Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên.

20. I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of.

=> Tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.

Rate this post
Contact Me on Zalo