Tag - động từ tiếng anh

Tháng Bảy 2022

Tháng Tư 2022

Tháng Mười Hai 2021

100 cum dong tu ban can biet

100 cụm động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

Ask somebody over Invite Mời chào Ask something up Calculate Tính toán Be back return Trở lại Be out Leave Rời đi Be over End Kết thúc Break in Interrupt Chen ngang, ngắt lời Break something up stop Dừng laị Call something off Cancel Hủy Call on somebody Visit Ghé thăm Call somebody up Phone Gọi điện Calm down relax Bình tĩnh, thư giãn Carry on Continue Tiếp tục Check In Register Đăng kí, làm thủ tục Check out Leave Làm thủ tục rời đi Chill [...]

Tháng Năm 2021

Tháng Mười 2020

Tháng Tám 2020

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights