Skip links
cau truc Whether va Whether or

Chi tiết cấu trúc Whether và Whether or trong tiếng Anh 

Cấu trúc Whether và Whether or là điểm ngữ pháp thường được sử dụng nhiều trong tiếng Anh kể cả văn nói lẫn văn viết. Tuy nhiên, rất nhiều bạn gặp khó khăn  khi không thể phân biệt được cách sử dụng giữa hai cấu trúc này. Bài viết sau, Tiếng Anh Nghe Nói sẽ giúp bạn nắm vững cách dùng của cấu trúc Whether và Whether or dễ hiểu và đầy đủ nhất. 

Whether trong tiếng Anh là gì?

Whether đóng vai trò là một liên từ (conjunction) có ý nghĩa là “liệu” trong tiếng Anh. Cấu trúc ngữ pháp này thường được sử dụng để tường thuật lại lời nói của ai đó hoặc kể lại sự một việc cụ thể nào đó. Liên từ này còn được dùng khi muốn đưa ra hai sự lựa chọn hoặc hai khả năng có thể xảy ra. 

Ví dụ: I don’t know whether she will come to the party or not. (Tôi không biết cô ấy có đến bữa tiệc hay không.)

Cách dùng cấu trúc Whether và Whether or trong tiếng Anh 

Cấu trúc Whether và Whether or trong tiếng Anh có các cách sử dụng chi tiết sau đây. Hãy lưu lại bài học ngay bạn nhé!

Cấu trúc Whether trong tiếng Anh 

cau truc Whether va Whether or 1
Cấu trúc Whether trong tiếng Anh 

Liên từ Whether được dùng theo các trường hợp sau: 

 • Whether ở trong câu gián tiếp

Liên từ Whether dùng trong câu gián tiếp ở dạng Yes/No, khi đó ta lược đi If hoặc câu hỏi sử dụng “or” (hoặc).

Ví dụ: She asked me whether (if) I would be able to attend the meeting. (Cô ấy hỏi tôi liệu có thể tham gia cuộc họp hay không.)

 • Cấu trúc của Whether trong mệnh đề danh từ

Liên từ Whether được dùng với cấu trúc câu có mệnh đề danh từ bắt đầu bằng If hoặc Whether có ý nghĩa là đúng hay không đúng.

Cấu trúc như sau:

Noun clause + whether/if + clause

Whether/if + Subject + Verb 1 + Object 1 + Verb 2 + …

Ví dụ: She is uncertain whether (if) the project will be successful. (Cô ấy không chắc chắn liệu dự án có thành công hay không.)

Cấu trúc Whether or trong tiếng Anh 

cau truc Whether va Whether or 2
Cấu trúc Whether or trong tiếng Anh 

Về cấu trúc câu với Whether … or trong tiếng Anh sẽ đươc dùng để giới thiệu một mệnh đề có hai hay nhiều sự lựa chọn hoặc hai hay nhiều khả năng nào đó có thể xảy ra. 

 • Cấu trúc Whether … or
cau truc Whether va Whether or 3
Cấu trúc Whether … or trong tiếng Anh

Cấu trúc Whether … or có cách dùng chi tiết như sau: 

– Khi câu có cùng chủ ngữ:

Clause (Vế câu) + whether + to Verb 1 + (Object 1) + or + to Verb 2 + (Object 2)

Ví dụ: She is deciding whether to go to the gym or to stay home and relax. (Cô ấy đang quyết định liệu có nên đến phòng tập gym hay ở nhà thư giãn.)

– Khi có khác chủ ngữ: 

Xem thêm  Cấu trúc Not only...But also trong tiếng Anh chi tiết nhất

Clause (vế câu) + whether + Subject + Verb 1 + (Object 1) + or + Verb 2 + (Object 2)

Ví dụ: The question is whether the team should prioritize quality or quantity. (Câu hỏi là liệu đội nên ưu tiên chất lượng hay số lượng.)

 • Cấu trúc Whether… or not

Với ngữ pháp này, trong câu phủ định ta sẽ sử dụng công thức Whether… or not khi diễn tả một sự việc hay câu chuyện nào đó trong câu mang tính chất trái chiều. Whether…or not còn được sử dụng trong tình huống bắt buộc ai đó phải làm cho dù họ có muốn hay không.

Clause + Whether or not + S + V

hay Whether + S + V + or not + Clause

Ví dụ: 

 • We’re discussing the feasibility study, whether or not it meets the project requirements. (Chúng tôi đang thảo luận về nghiên cứu khả thi, liệu nó có đáp ứng yêu cầu dự án hay không.)
 • The team is considering whether to implement the new policy or not. (Đội ngũ đang cân nhắc xem có nên triển khai chính sách mới hay không.)

Phân biệt cấu trúc Whether và cấu trúc If trong tiếng Anh 

Cấu trúc Whether và Whether or cũng như If đều được dùng trong câu hỏi “yes/no question” ở dạng gián tiếp. Hai cấu trúc này thoạt nhìn có nhiều điểm tương đồng khiến người học nhầm lẫn việc có thể thay thế nhau trong mọi tình huống. Cùng phân biệt kĩ về cách dùng của Whether và If sau đó áp dụng theo đúng quy tắc bạn nhé!

Cấu trúc Whether và cấu trúc If được dùng thay thế nhau trong các trường hợp sau:

 • Câu tường thuật của câu hỏi

Ví dụ: I asked whether/if he would be attending the meeting. (Tôi hỏi xem anh ấy có tham gia cuộc họp không.)

 • Mệnh đề danh từ

Ví dụ: The question is whether/if we should proceed with the project. (Câu hỏi là chúng ta nên tiếp tục với dự án không.)

 • Câu gián tiếp

Ví dụ: She wonders whether/if she will be able to finish the assignment on time. (Cô ấy tự hỏi có thể hoàn thành bài tập đúng hạn không.)

 • Truyền tải nội dung câu văn với ý nghĩa nghi ngờ

Ví dụ: The outcome is uncertain, whether/if the team will win or lose. (Kết quả không chắc chắn, xem liệu đội có thắng hay thua.)

Tuy nhiên, hai cấu trúc này vẫn có sự khác biệt và được dùng duy nhất trong những trường hợp khác nhau với ý nghĩa tương ứng như sau: 

Những trường hợp chỉ có thể sử dụng Whether

Những trường hợp chỉ có thể sử dụng If

– Thường hay sử dụng “whether” nhiều hơn if sau động từ discuss.

Ví dụ: The team needs to discuss whether to implement the new policy. (Nhóm cần thảo luận về việc có nên thực hiện chính sách mới hay không.)

– Sau giới từ.

Ví dụ: They are still undecided on whether to invest in the stock market. (Họ vẫn chưa quyết định xem có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không.)

– Với động từ nguyên mẫu ( to Verb).

Ví dụ: It’s important to determine whether to proceed with the plan. (Quan trọng là xác định liệu có nên tiếp tục với kế hoạch hay không.)

– Đóng vai trò như một chủ ngữ ở vị trí đứng đầu câu.

Ví dụ: Whether the weather is good or bad, we will have the picnic as planned. (Dù thời tiết tốt hay xấu, chúng ta sẽ có cuộc picnic như kế hoạch.)

– Trong câu nghiêng về nghi thức xã giao hơn.

Ví dụ: The formal invitation will specify whether guests should RSVP. (Lời mời chính thức sẽ chỉ rõ liệu khách mời có nên xác nhận tham dự hay không.)

– Trong các dạng câu điều kiện.

Ví dụ: If it rains, we will stay indoors. (Nếu mưa, chúng ta sẽ ở trong nhà.)

– Trong câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định.

Ví dụ: I don’t know if he has received the message. (Tôi không biết liệu anh ấy đã nhận được tin nhắn hay chưa.)

– Dùng với tình huống mang tính thân mật.

Ví dụ: Let me know if you need any help.
(Hãy báo cho tôi biết nếu bạn cần giúp đỡ.)

Bài tập cấu trúc Whether, Whether or trong tiếng Anh 

Chăm chỉ ôn luyện điểm ngữ pháp thông dụng trên bằng cách thực hành làm các bài tập về cấu trúc Whether và Whether or trong tiếng Anh dưới đây. 

Xem thêm  Cấu trúc Keep – Định nghĩa, cách dùng và bài tập đi kèm

Bài tập 1: Điền cấu trúc Whether hoặc If thích hợp vào chỗ trống.

 1. The only issue arising would be____ the publication was defamatory.
 2. The company has not decided____ it should remain their targeted customer group or extend to a larger range.
 3. The teacher required her students to give a discussion on___ the new policy should be allowed.
 4. Tell me___ you can come to the meeting or not.
 5. Eddie considered___ to continue studying his major or take up a Market Analyzing course.
 6. They are discussing___ they should invest in Dolby – a start-up business.
 7. __ the CEO is able to increase the overall profit and will affect the share price of the company.
 8. Let me know____ Mr.Walters will be able to attend the conference tomorrow.
 9. The board of Directors looked into___ the price should be decreased.
 10. ___ it is worth taking risks by investing in the new project is still a question to the company.

Bài tập 2: Điền “whether or” or “whether or not” thích hợp vào chỗ trống. 

 1. “Should I invest in an online business?” – said Mike.

Mike wonders _______________________.

 1. “Is your brother watching TV or sleeping?” – “I don’t know.”

I don’t know _______________________.

 1. “Tell me, should I buy that hat or save my money?” – Alan asked his friend.

Alan considers _______________________.

 1. “I can’t decide between the pasta and the cake.” – Juan.

Juan is thinking _______________________.

 1. “I don’t like watching plays. But I still have to go to the theater with my wife.” – Johnny.

_____________ Johnny _______________________.

Đáp án chi tiết

Bài tập 1:

 1. Whether
 2. Whether
 3. Whether
 4. If
 5. Whether 
 6. Whether
 7. Whether
 8. Whether
 9. Whether
 10. Whether

Bài tập 2: 

 1. Mike wonders whether or not to invest in an online business.
 2. I don’t know whether my brother is watching TV or sleeping
 3. Alan considers whether he should buy that hat or save his money.
 4. Juan is thinking whether he likes pasta or cake.
 5. Whether Johnny likes watching plays or not, he has to go to the theater with his wife.

Qua bài viết trên, Tiếng Anh Nghe Nói đã chia sẻ tất tần tật về cách dùng của cấu trúc Whether và Whether or đi kèm ví dụ minh họa và bài tập vận dụng cực dễ hiểu và dễ nhớ giúp người học nắm vững điểm ngữ pháp quan trọng và xuất hiện thường xuyên trong tiếng Anh.

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói

Tham khảo chi tiết các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% Giáo viên Bản Xứ ở Tiếng Anh Nghe Nói tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

Rate this post
Contact Me on Zalo