Skip links
thi qua khu hoan thanh tiep dien

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Định nghĩa về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous) là 1 phần trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng để diễn đạt quá trình xảy ra một hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Dạng cấu trúc câu khẳng định:

S + had + been + V-ing

 

Ví dụ:

 • They had been working for four hours when she telephoned. (Họ đã làm việc suốt 4 tiếng khi mà cô ấy gọi).
 • Her eyes were red because she had been crying. (Mắt cô ấy đỏ vì trước đó cô đã khóc).

Dạng cấu trúc câu phủ định:

 

S + hadn’t + been + V-ing

(hadn’t = had not)

 

Ví dụ:

 • My father hadn’t been doing anything when my mother came home (Bố tôi đã không làm việc gì khi mẹ tôi về nhà).
 • They hadn’t been talking to each other when we saw them (Họ đã không nói chuyện với nhau khi chúng tôi nhìn họ).

Dạng cấu trúc câu nghi vấn:

Had + S + been + V-ing?

Wh-questions + had + S + been + Ving…?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Ví dụ:

Had he been waiting for me when you met him?

         Yes, he had./ No, he hadn’t.

Had he been playing game for five hours before he went to eat dinner?

         Yes, he had./ No, he hadn’t. 

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là một số cách dùng thông dụng: 

3.1. Dùng để diễn tả 1 hành động được xảy ra kéo dài liên tục trước 1 hành động khác trong quá khứ

 • Yesterday, when I got up, it was snowing. It had been snowing for three hours.  
Xem thêm  Cách chia động từ trong câu tiếng Anh chi tiết nhất

Thực tế, hành động trời đang có tuyết đã xảy ra liên tục trước một hành động khác trong ngày hôm qua là “khi tôi thức giấc”.  

3.2. Dùng để diễn tả 1 hành động được xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ

 • His son had been driving for five hours before 9p.m last night 

Hành động lái xe 5 tiếng đồng hồ đã xảy ra liên trục trước thời điểm được xác định cụ thể: 9h tối hôm qua.

3.3. Dùng để nhấn mạnh hành động kết quả để lại trong quá khứ

 • This morning he was very tired because he had been working very hard all night.

Việc “mệt mỏi” đã xảy ra trong quá khứ và là kết quả của việc “làm việc vất vả cả đêm” đã diễn ra trước đó.

Một số dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Đối với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, ở trong thành phần câu sẽ có các từ dùng để nhận biết như sau:

Until then: Cho đến lúc đó

Ví dụ:

Until then I had been leaving Danang for 4 years

(Cho đến lúc đó tôi đã rời khỏi Đà Nẵng được 4 năm)

By the time: Đến lúc

By the time she came back he had been sleeping for five hours.

(Đến lúc cô ấy quay lại, anh ấy đã ngủ khoảng năm tiếng đồng hồ)

Prior to that time: Thời điểm trước đó

Prior to that time I had been still traveling  in Nha Trang for three months.

(Trước đó, tôi đã du lịch ở Nha Trang khoảng ba tháng)

Before, after: Trước, sau

Before he came, I had been having dinner at 9 o’clock.

(Trước khi anh ấy đến, tôi đã ăn tối lúc 9 giờ.

Một số dạng bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ.

 1. When I arrived, he (wait) …………………………… for me. He was very angry with me.
 2. We (run) ……………………………along the street for about 60 minutes when a motorbike suddenly stopped right in front of us
 3. Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for three months.
 4. Someone (paint) …………………………… the room because the smell of the paint was very strong when I got into the room.
 5. They (talk) ………………………..… on the mobilephone when the rain poured down.
 6. The woman (pay) ………………………….. for her new car in cash.
 7. I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.
 8. It (rain) ……………………….. for three days before the storm came yesterday.
Xem thêm  VERB - Cấu Trúc Tuyệt Đối (Absolute Phrase)

Bài tập 2: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.
 2. The two boys came into the house. They had a badminton and they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….
 3. He was disappointed when he had to cancel his holiday. (He/look/forward to it) ……………….
 4. John woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where he was. (He/dream) ……………….
 5. When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film) ……………….

Bài 3: Hoàn thành câu

 1. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 15 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant.

=> I …. for 15 minutes when I … the wrong restaurant.

 1. Tom got a job in a factory. two years later the factory closed down.

=> At the time the factory … , Tom … there for two years.

 1. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about five minutes a man in the audience suddenly started shouting.

=> The orchestra … when ……

This time make your own sentence:

 1. I began walking along the road. I ….. when …..

Đáp án:

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ:

– had been waiting

– had been running

– had been stopping

– had been painting

– had been talking

– had been paying

– had been having

– had been raining

Bài 2: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc:

 1. They’d been playing badminton
 2. He’d been looking forward to it
 3. He’d been dreaming
 4. She’d been watching a film

Bài 3:

 1. I’d been waiting for 15 minutes when I relised that I was in the wrong restaurant
 2. At the same time the factory closed down, Tom had been working there for two years
 3. The orchestra had been playing for about five minutes when a man in the audience started shouting
 4. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me

Trên đây Tiếng Anh Nghe Nói đã bật mí đến bạn định nghĩa, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết, những lưu ý và một số bài tập của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh. Mong rằng bài học này sẽ là cẩm nang giúp ích cho bạn trong chặng đường học tiếng Anh của mình.

Nếu bạn đang cần bài học chi tiết về tất cả các thì trong tiếng Anh, tham khảo bài viết Tất tần tật 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

Rate this post
Contact Me on Zalo