Skip links
thi tuong lai don

Thì tương lai đơn (Simple Future) trong tiếng Anh

Thì tương lai đơn là một thì cơ bản nhưng cũng rất quan trọng trong 12 thì tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc, cách sử dụng và các dấu hiệu nhận biết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!  

Định nghĩa về thì tương lai đơn  

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh được chúng ta dùng trong trường hợp không có kế hoạch hay quyết định làm một vấn đề gì đó trước khi chúng ta nói. Chúng ta thường ra quyết định tự phát tại thời điểm nói. Thì thường sử dụng với động từ to think. 

Cấu trúc về thì tương lai đơn  

Dạng khẳng định:

S + will/’ll + V(nguyên thể)

Ví dụ:

– It’s raining. She’ll close the window. (Trời đang mưa. Cô ta sẽ đóng cửa sổ lại.) 

– My dad think it will rain tonight. (Bố tôi nghĩ đêm nay trời sẽ mưa.)

Dạng phủ định: 

S + will not/won’t + V(nguyên mẫu)

Ví dụ:

– It’s sunny now. She won’t close the window. (Trời đang nắng. Cô ta sẽ không đóng cửa sổ lại.)

– My mother think it will not rain tonight. (Mẹ của tôi nghĩ đêm nay trời sẽ không mưa.)

Dạng nghi vấn:

Will + S + V(nguyên mẫu)? 

Shall I/We + V(nguyên mẫu)?

Ví dụ:

– It’s raining. Will you close the window? (Trời đang mưa. Bạn đóng cửa sổ vào được không?)

– Will it rain tomorrow? (Ngày mai trời có mưa không?)

Cách sử dụng thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Diễn đạt quyết định có tại thời điểm nói

Ví dụ:

 • She will make me some noodles. (Cô ấy sẽ làm cho tôi một ít mì.)

Diễn đạt những dự đoán nhưng không có cơ sở chắc chắn

(Được dùng với động từ: think (nghĩ rằng), hope (hy vọng rằng), assume (cho rằng), believe (tin là)…)

Xem thêm  Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc học lại từ đầu

Ví dụ:

 • I think the Vietnam team will win. (Tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng cuộc.)
 • He hopes it will snow tomorrow so that he can go skiing. (Anh ấy hi vọng trời ngày mai sẽ có tuyết để anh ấy đi trượt tuyết.)

Diễn đạt lời hứa

Ví dụ:

 • I promise I will write to her every day. (Tôi hứa tôi sẽ viết thư cho cô ta mỗi ngày.)
 • My friend will never tell anyone about this. (Bạn tôi sẽ không nói với ai về việc này.)

Diễn đạt lời cảnh báo hoặc đe dọa

Ví dụ:

 • Be quiet or Chinhtao will be angry. (Hãy trật tự đi, không Chinhtao sẽ nổi giận đấy.)
 • Stop talking, or the teacher will send you out. (Không nói chuyện nữa, nếu không giáo viên sẽ đuổi em ra khỏi lớp.)

Diễn đạt một yêu cầu hay đề nghị giúp đỡ

(Câu hỏi phỏng đoán bắt đầu bằng Will you) 

Ví dụ:

 • Will you help me, please? (Bạn có thể giúp tôi được không?) 
 • Will you pass me the pencil, please? (Bạn có thể chuyển bút chì cho tôi được không?)

Dùng để đề nghị giúp đỡ người khác 

(1 câu hỏi phỏng đoán bắt đầu bằng Shall I)

Ví dụ:

 • Shall I carry the bags for you, Dad? (Để con mang những chiếc túi này giúp bố nhé.)
 • Shall I get you something to eat? (Tôi sẽ mang cho bạn thứ gì đó để ăn, được chứ?)

Dùng nhằm đưa ra một vài gợi ý

(Câu hỏi phỏng đoán bắt đầu bằng Shall we)

Ví dụ:

 • Shall we play football? (Chúng ta chơi đá bóng nhé?)
 • Shall we have Chinese food? (Chúng ta ăn đồ ăn Trung Hoa nhé.)

Dùng để hỏi xin lời khuyên

(What shall I do? hoặc What shall we do?)

Ví dụ:

 • I have a fever. What shall I do? (Tôi bị sốt rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?)
 • We’re lost. What shall we do? (Chúng ta bị lạc rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ?)

Một số dấu hiệu nhận biết về thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Trong câu sẽ có xuất hiện các từ chỉ thơi gian trong tương lai như dưới đây
Tomorrow: Ngày mai, …
Next day/week/month/year/…: Ngày hôm sau, tháng sau, năm sau,…
In + Một khoảng thời gian: In 2 days, in 4 hours, in next week,…

Xem thêm  100+ Cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất

Trong câu có xuất hiện các động từ hay trạng từ chỉ quan điểm và không chắc chắn như sau
Probably, maybe, supposedly, … : Có thể, được cho là,…
Think / believe / suppose / …: Tin rằng, cho là,…

Bài tập về thì tương lai đơn trong tiếng Anh có đáp án

Bài 1: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc:

 1. He (earn) a lot of money.
 2. She (travel) around the world.
 3. Hang (meet) lots of interesting people.
 4. Everybody (adore) you.
 5. We (not / have) any problems.
 6. Many people (serve) you.
 7. We (anticipate) your wishes.
 8. There (not / be) anything left to wish for.
 9. Everything (be) perfect.
 10. But all these things (happen / only) if you marry me.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau bằng từ trong ngoặc:

The film __________ at 12 am. (to end)
Taxes __________ next year. (to increase)
I __________ your email address. (not/to remember)
Why __________ me your bike? (you/not/to lend)
__________ the window, please? She can’t reach. (you/to open)
The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)
Rooney __________ his teacher for help. (not/to ask)
I __________ to help you. (to try)
Where is your ticket? The train __________ any hour. (to arrive)
While the dog’s away, the mice __________. (to play)

Đáp án chi tiết:

Bài 1:

will earn
will travel
will meet
will adore
will not have
will serve
will anticipate
will not be
will be
will only happen

Bài 2:

The film will end at 12 am.
Taxes will increase next year.
I will not remember your email address.
Why will you not lend me your bike?
Will you open the window, please? She can’t reach.
The restaurant was terrible! I will not eat there again.
Rooney will not ask his teacher for help.
I will try to help you.
Where is your ticket? The train will arrive any hour.
While the dog’s away, the mice will play.

Ngoài việc học các thì trong tiếng Anh là điều cần thiết nhưng yếu tố cốt lõi của một ngôn ngữ lại là từ vựng. Vì vậy, từ vựng có thể coi là điều quan trọng nhất khi học tiếng Anh các bạn cần quan tâm.
Tiếng Anh Nghe Nói chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Nếu bạn đang cần bài học chi tiết về tất cả các thì trong tiếng Anh, tham khảo ngay bài viết: Tất tần tật về 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo