Skip links
dai tu bat dinh

Tổng quan về đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định là gì? Cách sử dụng loại đại từ này là như thế nào? Khi sử dụng loại đại từ này cần phải lưu ý vấn đề gì? Hãy cùng Tiếng Anh Nghe Nói tìm hiểu về tất tần tật kiến thức về đại từ bất định trong tiếng Anh qua bài viết sau đây! 

Đại từ bất định là gì? 

Đại từ bất định tiếng Anh là Indefinite pronouns. Đây là một trong những từ không chỉ một cách cụ thể về một người hoặc một vật nào đó mà sẽ chỉ một cách chung chung. Hiện nay có thể nhận thấy một số đại từ dạng bất định phổ biến nhất. Gồm: someone (người nào đó), anything (bất cứ thứ gì), all (tất cả),…

Vị trí của đại từ bất định trong tiếng Anh

dai tu bat dinh 1
Vị trí của đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định có thể được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu. Cụ thể như sau:

 • Đại từ dạng bất định làm chủ ngữ. 

Ví dụ: Someone ate noodles last night. (Người nào đó đã ăn mì vào đêm hôm qua)

 • Đại từ dạng bất định làm tân ngữ. 

Ví dụ: Kelvin didn’t invite anyone to his birthday party last year. (Kelvin đã không mời ai đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy vào năm ngoái.) 

 • Đại từ dạng bất định đứng sau giới từ.

Ví dụ: Minh was talking to someone in front of his school gate. (Minh đang nói chuyện với ai đó ở trước cổng trường.)

Tổng hợp các đại từ bất định trong tiếng Anh phổ biến

Hiện nay trong tiếng Anh đại từ dạng bất định nào đang được sử dụng phổ biến nhất? Cùng Tiếng Anh Nghe Nói liệt kê chi tiết qua thông tin ngay sau đây nhé! 

Đại từ số ít chỉ người

dai tu bat dinh 2
Đại từ số ít chỉ người
 • Everybody, Everyone: Mọi người
 • Someone, somebody: Người nào đó
 • Anyone, anybody: Bất kỳ nước nào
 • No one, Nobody: Không một ai
 • The other: Người còn lại
Xem thêm  Các hoạt động hằng ngày trong tiếng Anh

Ví dụ: Anyone can make their dreams come true, as long as you really try. (Ai cũng có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật miễn là thật sự cố gắng.)

Đại từ số ít chỉ vật

dai tu bat dinh 3
Đại từ số ít chỉ vật
 • Nothing: Không có gì
 • Everything: Mọi thứ
 • Something: Một cái gì đó
 • Anything: Bất cứ cái gì

Ví dụ: Everything in my bedroom is very expensive and decorated by my mother. (Mọi thứ trong phòng ngủ của tôi thì rất đắt và được trang trí bởi mẹ tôi.)

Đại từ số ít chỉ người và vật

dai tu bat dinh 4
Đại từ số ít chỉ người và vật
 • Both: Cả hai
 • Two others: Hai người khác, hai cái khác
 • Neither: Cả hai đều không
 • Either: Bất kỳ trong hai
 • The other two: Hai người còn lại

Ví dụ: Both Minh and Nguyet are studying English in ABC English Center (Cả Minh và Nguyệt đều đang học tại Trung tâm tiếng Anh ABC.) 

Đại từ số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp

dai tu bat dinh 5
Đại từ số ít hoặc số nhiều tùy trường hợp
 • All: Tất cả
 • Some: Một vài
 • Any: Bất kỳ cái gì
 • None: Không 

Ví dụ: 

All this food needs to be ate before it was out of date. (Tất cả chỗ thức ăn này cần được ăn trước khi hết hạn sử dụng.)

Lưu ý khi sử dụng đại từ bất định

Trong quá trình sử dụng đại từ bất định thì các bạn cần lưu ý một vài vấn đề sau đây:

 • Không sử dụng “not” khi đã sử dụng đại từ dạng bất định mang nghĩa phủ định trong câu.
 • Nên chú ý động từ trong câu là số ít hay số nhiều để chọn đại từ bất định sao cho phù hợp nhất. 

Bài tập về đại từ bất định

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. May went shopping yesterday but she couldn’t find ………. that she liked.

A. nothing                        B. anything                     C. everywhere

2. Lan ate ………. in her lunch bag except for the blackbean.

A. everything                   B. anything                      C. somebody

3. I do ………… wrong, so I don’t fear the law.

Xem thêm  Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

A. anything                   B. everything                    C. anyone

4. He didn’t go ………. on his holiday. He lay in bed all day!

A. nowhere                     B. somewhere                   C. anywhere

5. ………. answered her phone when she called 2 hours ago.

A. No one                           B. Anyone                     C. Nowhere

6. My parents can’t meet me tomorrow because they have ………. important to do.

A. somewhere                       B. something                   C. nothing

7. ………. is more important than having family who love you.

A. Everyone                         B. Somewhere                     C. Nothing

8. ………. in my class passed the listening test!

A. Everything                           B. Everyone                    C. Something

9. ………. can lift this table! It’s too heavy to lift.

A. No one                            B. Something                     C. Anybody

10. .………happened in my neighbour’s house last night. I heard them screaming.

A. Something                     B. Someone                     C. Everyone

Bài 2: Lựa chọn đại từ bất định phù hợp 

 1. She would like (anything/ nothing) to drink right now. 
 2. My father knows (something/ everything) about my hobby. 
 3. She hasn’t got (something/ anything) to do last Sunday morning. 
 4. This store sold (everything/ anything) in the sales. 
 5. Tam and Minh didn’t say (nothing/ anything). 
 6. (No one/Anyone) lives in this house. It’s complete empty. 
 7. She puts (something/ everything) on this bag. 
 8. There was a flood (anywhere/ somewhere) in Ho Chi Minh City last day.
 9. My mother would like to buy (anything/ something) for my birthday. 
 10. The doctor did (everything/ somebody) to save his patient. 

Đáp án

Bài tập 1: 

1. B 6. B
2. B 7. C
3. A 8. B
4. C 9. A
5. A 10. A

Bài tập 2: 

1. anything 6. no one
2. everything 7. everything
3. anything 8. somewhere
4. everything  9. something
5. anything 10. everything

Qua bài viết trên, Tiếng Anh Nghe Nói đã giới thiệu cực chi tiết về đại từ bất định trong tiếng Anh. Mong rằng những thông tin trong bài đã giúp các bạn hiểu hơn về cách sử dụng loại đại từ này khi học cũng như giao tiếp tiếng Anh. 

lop tieng anh giao tiep min
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Tiếng Anh Nghe Nói

Tham khảo chi tiết các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% Giáo viên Bản Xứ (ANH/ÚC/MỸ/CANADA) tại Tiếng Anh Nghe Nói: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

Rate this post
Contact Me on Zalo