Tag - thì quá khứ tiếng anh

Tháng Hai 2021

thi qua khu hoan thanh tiep dien

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Định nghĩa về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Trong tiếng Anh, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous) là 1 phần trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng để diễn đạt quá trình xảy ra [...]

Tháng Một 2021

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights