Skip links
danh dong tu trong tieng anh

Danh động từ (GERUND) là gì? Khái niệm, cách sử dụng

Khái niệm danh động từ trong tiếng Anh

Hiểu theo cách đơn giản nhất thì Danh động từ (Gerund) là một hình thức của động từ, mang tính chất của danh từ được tạo ra bằng cách thêm đuôi -ing vào động từ nguyên thể.

Ví dụ: 

 • Play – playing
 • Meet – meeting
 • Read – reading

Phủ định của danh động từ được hình thành bằng cách thêm NOT vào trước V-ing.

Ví dụ:

 • Not making
 • Not opening
 • Not teaching

Ta cũng có thể thêm một tính từ sở hữu vào trước V-ing để nói rõ chủ thể thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

 • their living the house (hành động rời khỏi nhà của họ)
 • his coming early (việc anh ấy đến sớm)
 • my acting (cách hành xử của tôi)

Lưu ý: Động từ dạng V-ing ở các thì tiếp diễn KHÔNG PHẢI danh động từ trong tiếng Anh, đó chỉ là cách chia của động từ đấy mà thôi.

Vị trí và chức năng của danh động từ trong tiếng Anh

a/ Tổng quan

Vậy tại sao lại phải tạo ra danh động từ trong tiếng Anh? Lý do đơn giản đó là không phải tất cả các động từ trong tiếng Anh đều có dạng danh từ riêng để có thể làm chủ ngữ, tân ngữ,…

Ví dụ:

Động từ educate có danh từ là education.

Nhưng động từ study hay read thì không có danh từ như vậy.

Nên V-ing được ứng dụng nhanh gọn để nói về việc thực hiện hành động đó, có thể đứng ở vị trí mà ta cần danh từ.

Reading is a good way to get more knowledge.
Đọc sách là cách tốt để có thêm kiến thức.

One of my hobbies is studying English.
Một trong những sở thích của tôi là học tiếng Anh.

The police prevented their leaving the house.
Cảnh sát ngăn việc ra khỏi nhà của họ.

b/ Vị trí của danh động từ trong tiếng Anh

Danh động từ vừa có tính chất của động từ (đứng trước tân ngữ), vừa có tính chất của danh từ (đứng ở tất cả mọi chỗ danh từ có thể đứng).

V-ing có thể sử dụng trong các cấu trúc:

Đứng đầu câu làm chủ ngữ

Đứng sau động từ làm tân ngữ

Đứng sau to be làm bổ ngữ

Đứng sau giới từ và liên từ

Đi sau một số động từ/ danh từ/ tính từ nhất định

c/ Chức năng của danh động từ trong tiếng Anh

 • Làm chủ ngữ trong câu

Riding a bike is good for your health.
Đạp xe tốt cho sức khỏe của bạn.

Building a new house costs a large amount of money.
Xây dựng một ngôi nhà mới tốn một lượng tiền lớn.

 • Làm tân ngữ của động từ trong câu

She had not anticipated their arrival so early.
Cô ấy đã không dự tính việc họ đến rất sớm.

The father cannot defend his son’s acting that way.
Người bố không thể bảo vệ cách hành xử như vậy của cậu con trai.

 • Làm bổ ngữ trong câu

John’s biggest dream is traveling around the world.
Ước mơ lớn nhất của John là đi du lịch vòng quanh thế giới.

My favorite recreational activity is playing football.
Hoạt động giải trí ưa thích của tôi là chơi đá bóng.

 • Đứng sau giới từ (in, on, at, with,…) và liên từ (before, after,…)

Jane left home without saying a word.
Jane bỏ nhà đi mà không nói lời nào.

He had cleaned his bedroom before going out with friends.
Anh ấy đã dọn dẹp phòng ngủ trước khi đi ra ngoài với bạn bè.

 • Đi sau một số động từ/ danh từ/ tính từ nhất định

I am considering studying for a Master in England.
Tôi đang cân nhắc việc học thạc sĩ ở Anh..

I have no difficulty doing this test.
Tôi không gặp khó khăn trong việc làm bài kiểm tra này.

It would be worth giving him a chance.
Cũng đáng để cho anh ấy một cơ hội.

Lưu ý: Một số V-ing được dùng như tính từ (interesting, amazing,…) nhưng chúng không phải là danh động từ.

Phân biệt danh động từ trong tiếng Anh với danh từ

Giữa danh động từ và danh từ có một vài điểm khác biệt.

 • Đầu tiên, sau danh động từ ta có thể thêm một tân ngữ, còn danh từ thì không

We should avoid eating too much meat. (eating là gerund)
Chúng ta nên tránh ăn quá nhiều thịt.

We should avoid violent activities. (violent activities là cụm danh từ)
Chúng ta nên tránh các hành động bạo lực.

 • Tiếp theo, trước danh từ có thể dùng mạo từ (a, an, the) còn trước danh động từ thì không

Using smartphones is popular now.
Sử dụng điện thoại thông minh bây giờ rất phổ biến.

The popularity of smartphones increases nowadays.
Sự phổ biến của điện thoại thông minh đang ngày càng tăng.

 • Ngoài ra, ta dùng trạng từ để bổ nghĩa cho danh động từ, còn vẫn dùng tính từ bổ nghĩa cho danh từ
Xem thêm  Gửi lời yêu thương với 50+ câu nói tiếng Anh về tình bạn hay nhất 

Doing exercise regularly brings many benefits.
Tập thể dục thường xuyên mang lại rất nhiều lợi ích.

He drives his regular route to work.
Anh lấy đi đường mọi khi để tới chỗ làm.

Phân biệt danh động từ trong tiếng Anh với động từ

Dù xuất thân từ động từ nhưng mang tính chất của danh từ nên danh động từ trong tiếng Anh KHÔNG còn giống động từ nữa.

 • Danh động từ không làm động từ chính trong câu

I study English at school.
Tôi học tiếng Anh ở trường.

I enjoy studying English at school.
Tôi thích việc học tiếng Anh ở trường.

 • Danh động từ có thể làm chủ ngữ, còn động từ thì không

Winning this competition is a big achievement with me.
(Không dùng Win this competition làm chủ ngữ)
Chiến thắng cuộc thi này là một thành tựu lớn đối với tôi.

If I win this game, I will definitely be on cloud nine.
Nếu tôi thắng cuộc thi này, tôi chắc chắn sẽ vui lắm.

Một số động từ theo sau là V-ing

Sau đây là một số động từ theo sau là danh động từ (V-ing) để bạn tham khảo và ghi nhớ dần dần nhé.

acknowledge công nhận keep tiếp tục
admit thừa nhận mention nhắc đến
advise khuyên nhủ mind phiền
allow cho phép miss nhớ
anticipate mong đợi, dự đoán omit lược bỏ
appreciate trân trọng permit cho phép
avoid tránh picture tưởng tượng
Can’t help không thể không postpone hoãn lại
consider cân nhắc practice luyện tập
delay hoãn lại prevent phòng tránh
detest ghét propose đề xuất ý kiến
discontinue dừng, không tiếp tục put off hoãn lại
discuss thảo luận recall nhớ lại
dislike không thích recommend khuyến cáo
dispute tranh chấp resent bực tức
endure chịu đựng resist nhịn được, kìm nén
enjoy yêu thích resume tiếp tục trở lại
explain giải thích risk mạo hiểm
fear sợ suggest gợi ý, đề xuất
feel like thích support hỗ trợ
finish hoàn thành tolerate chịu đựng, khoan dung
give up bỏ cuộc understand hiểu

Ví dụ:

People should avoid going to crowded places these days.
Mọi người nên tránh đi tới những nơi đông đúc những ngày này.

I practice swimming everyday to join the competition this year.
Tôi tập bơi hàng ngày để tham gia cuộc thi năm nay.

Lưu ý: Có một số động từ có thể đi với cả to V và V-ing mà nghĩa không thay đổi, điển hình là các từ chỉ sở thích, sự ghét và bắt đầu (like, hate, begin, start, can’t bear, can’t stand,…). Tuy nhiên, một số động từ sẽ mang nghĩa khác nhau dựa theo to V hay V-ing đi sau. Vậy nên chúng ta cần để ý những từ này một chút.

Dưới đây là những từ thông dụng nhất dễ “gây rối” cho các bạn:   

 • Forget: quên  

Forget + V-ing: quên đã làm gì

Oh no. I forgot locking the door.
Ôi không. Tôi quên khóa cửa mất rồi.

Forget + to V: quên mất phải làm gì

Don’t forget to lock the door before leaving.
Đừng quên khóa cửa trước khi rời đi.

 • Remember: nhớ

Remember + V-ing : nhớ đã làm điều gì  

I remember meeting that guy before.
Tôi nhớ là đã từng gặp anh ta rồi.

Remember + to V: nhớ phải làm gì (như một bổn phận, nhiệm vụ)

Remember to post the letter.
Nhớ gửi thư nhé.

 • Stop: dừng lại

Stop + V-ing : dừng làm điều gì lại 

The baby stopped crying.
Đứa trẻ đã dừng khóc.

Stop + to V: dừng lại để làm gì

She stopped to drink water.
Cô ấy dừng việc đang làm lại để uống nước.

 • Regret: hối tiếc 

Regret Ving : tiếc đã làm điều gì  

I regret not seeing him off at the airport.
Tôi rất tiếc đã không tiễn anh ấy tại sân bay.

Regret to V : tiếc khi phải làm gì 

Thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may.

I regret to inform you that you failed the exam.
Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bạn đã trượt.

 • Try: cố gắng/ thử 

Try + V-ing: thử làm gì 

I will try eating this vegetable.
Tôi sẽ thử ăn loại rau này.

Try + to V: cố gắng làm gì

I will try to eat this vegetable.
Tôi sẽ cố ăn loại rau này.

Một số danh từ theo sau là V-ing

Các động từ + V-ing thì thường gặp rồi nhưng Danh từ +V-ing thì ít thấy hơn. Có một số cấu trúc đi cùng với danh từ và theo sau là một danh động từ trong tiếng Anh, hãy tìm hiểu dưới đây nhé.

have a (some) problem(s)

có vấn đề

He had some problems reading without his glasses.

Anh ấy có vấn đề với việc đọc không có kính.

have a difficult time

có khoảng thời gian khó khăn

She had a difficult time hiking up the mountain.

Cô ấy gặp khó khăn để trèo lên núi.

have a good time

có khoảng thời gian vui vẻ

They had a good time playing football.

Họ đã có thời gian vui vẻ chơi bóng đá

have a hard time

có thời gian gặp khó khăn

She had a hard time explaining the situation.

Cô ấy gặp khó khăn khi giải thích tình huống

have an easy time

dễ dàng

She had an easy time selling the delicious cookies.

Cô ấy bán những chiếc bánh quy ngon dễ dàng.

have difficulty/ trouble

gặp khó khăn

Lisa had difficulty translating the letter by herself.

Lisa gặp khó khăn khi một mình dịch các chữ cái.

have fun

vui vẻ

They had fun skiing.

Họ trượt tuyết vui vẻ.

have no difficulty/ problem

không gặp khó khăn/ vấn đề

They had no difficulty finding a discount flight to London.

Họ không gặp khó khăn gì khi tìm một chuyến bay giá rẻ đến London.

spend one’s time

dành thời gian

He always spends his time working out at the gym.

Anh ấy luôn dành thời gian đi tập ở phòng gym.

waste one’s time

phí thời than

She always wastes her time playing video games.

Cô ấy luôn bị phí thời gian để chơi điện tử.

it’s no use/ no good

vô ích, chẳng được gì

It’s no use persuading her.

Thuyết phục cô ấy cũng vô ích.

Xem thêm  How are you doing trong tiếng Anh là gì?

Ngoài ra, có một số danh từ cần đi kèm với 1 giới từ như to, of,… sau đó mới thêm V-ing. Ví dụ như:

fear of

Her fear of flying made travel difficult.

Nỗi sợ bay của cô ấy khiến việc đi du lịch khó khăn.

knowledge/skill of

Her skills of climbing helped her during the competition.

Kỹ năng leo trèo của cô ấy giúp cô ấy trong cuộc thi.

love of

My love of singing developed when I was a child.

Tình yêu ca hát của tôi phát triển khi tôi còn là đứa trẻ.

reaction to

John’s reaction to winning the prize was quite funny.

Phản ứng của John khi thắng giải khá là buồn cười.

reputation for

Her reputation for shooting photos is well known.

Danh tiếng về việc chụp ảnh của cô ấy được nhiều người biết.

responsibility for

The responsibility for completing the video belongs to me.

Nhiệm vụ hoàn thành video thuộc về tôi.

there is no point in 

không có tác dụng nào

There is no point in having a car if you never use it.

Có xe cũng chẳng để làm gì nếu bạn không bao giờ dùng.

Một số tính từ theo sau là V-ing

Tương tự như trên, một số tính từ có thể đi với V-ing, cũng có lúc cần nhờ tới các giới từ ở giữa.

to be worth

xứng đáng để làm gì

It’s worth waiting for you.

Chờ đợi bạn là xứng đáng.

to be busy

bận rộn làm gì

My mother is so busy finishing the report.

Mẹ tôi rất bận hoàn thành báo cáo.

addicted to

nghiện làm gì

Sarah is addicted to using Facebook.

Sarah nghiện sử dụng Facebook.

afraid/scared of

sợ làm gì

She is afraid of speaking in public.

Cô ấy sợ việc nói trước công chúng.

bored of

chán làm gì

I am bored of doing the same old job.

Tôi thấy chán vì làm công việc cũ.

concerned/ worried about

lo lắng về

The hikers are worried about not having enough water.

Những người leo núi lo lắng không có đủ nước.

disappointed with

thất vọng với

Daniel was disappointed with getting 7 in the exam.

Daniel thất vọng vì bị 7 điểm trong bài kiểm tra.

discouraged by

nhụt chí bởi điều gì

My brother was discouraged by not getting the job.

Anh trai tôi nhụt chí vì không có được công việc.

excited about

hào hứng về

The tourists are excited about going to Phong Nha cave.

Khách du lịch rất hào hứng về việc tới động Phong Nha.

interested in

thích thú

My child is interested in becoming a doctor.

Con tôi thích thú với việc trợ thành một bác sĩ.

known/ famous for

được biết tới, nổi tiếng

She was known for causing a big problem.

Cô ấy được biết đến vì đã gây ra một vấn đề lớn

proud of

tự hào

He is proud of winning the race.

Anh ấy tự hào vì thắng cuộc đua.

responsible for

chịu trách nhiệm

He is responsible for causing the damage.

Anh ấy chịu trách nhiệm cho việc gây ra thiệt hại.

tired of

mệt mỏi vì

My father is tired of working every night.

Bố tôi mệt mỏi vì làm việc hàng tối.

Chú ý: Có RẤT NHIỀU cấu trúc Danh từ/ Tính từ + giới từ + V-ing, trên đây chỉ là một số ví dụ thông dụng nhất để các bạn hình dung dễ hơn về danh động từ trong tiếng Anh.

Bài tập về danh động từ trong tiếng Anh

Bài 1: Nhận dạng các V-ing sau là danh động từ trong tiếng Anh hay không 

I love swimming.
My friends are watching TV in my house.
Sarah is trying studying a new language.
Leo loves reading about history.
He is waiting for me at the bus stop.
I can’t stand laughing. It’s too funny.
The housekeeper is responsible for cleaning the kitchen.
Are you having fun?

Đáp án:

swimming – danh động từ
watching – x
trying – x/ studying – danh động từ
reading – danh động từ
waiting – x
laughing – danh động từ
cleaning – danh động từ
having – x

Bài 2: Viết lại các câu sau sử dụng danh động từ trong tiếng Anh

To talk like this is foolish.
She loves to sew clothes for friends.
This drink helped the restaurant become famous.
To read in poor light will affect your eyes.
Jack is worried to hurt your feelings.
Lily doesn’t like to stay indoors when travelling.
This report makes me busy.

Đáp án:

Talking like this is foolish.
She loves sewing clothes for friends.
The restaurant is famous for making/ selling this drink.
Reading in poor light will affect your eyes.
Jack is worried about hurting your feelings.
Lily doesn’t like staying indoors when travelling.
I’m busy doing this report.

Bài 3: Dịch các câu sau sang tiếng Anh sử dụng danh động từ trong tiếng Anh

Tôi mệt mỏi vì nghe những lời than phiền của bạn.
Bạn có phiền không hút thuốc trong nhà tôi?
Chú chó này không thích bị động vào.
Cô ấy “phát điên” vì chúng tôi sẽ đi buổi hòa nhạc.
Mẹ tôi không thích tôi phí thời gian lướt mạng.
Dành thời gian học tiếng Anh là xứng đáng.
Tôi đang suy nghĩ về việc đi du học.
Hãy làm việc tiếp đi, đừng lo.

Đáp án:

I’m tired of listening to your complaints.
Do you mind not smoking in my house?
This dog hates being touched.
She’s crazy about us going to the concert.
My mother doesn’t enjoy me wasting time surfing the internet.
It’s worth spending time studying English.
I’m considering studying abroad.
Just keep working, don’t worry!

Rate this post
Contact Me on Zalo