Skip links
let lets trong tieng anh

Cấu trúc Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh

Cấu trúc Let là một trong những cấu trúc thường gặp nhất trong tiếng Anh. Vậy cách dùng cấu trúc này như thế nào? Cùng Tiếng Anh Nghe Nói tìm hiểu qua bài viết sau.

Cấu trúc Let trong tiếng Anh

“Let” có nghĩa là cho phép.

Chúng ta sử dụng cấu trúc let để nói về việc cho phép ai hoặc được phép làm gì đó.

Cấu trúc: Let + Object + Verb (infinitive)

Trong cấu trúc trên, “let” có thể là động từ chính và được chia theo ngôi của chủ ngữ. Theo sau “Let” là một tân ngữ (Object) và một động từ thể nguyên thể không “to” (Verb-infinitive).

Ví dụ:

Don’t let it worry you.
(Đừng để điều đó khiến bạn lo lắng.)

Let me tell you about my story.
(Hãy để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của tôi)

He let me look at the photos.
(Anh ấy cho phép tôi xem những tấm ảnh)

Một số cấu trúc let thông dụng:

Let alone…: nói gì đến…, huống hồ là… (nhấn mạnh không làm việc gì)
Let one’s hair down: thoải mái và thư giãn đi
Let … go: giải tán
Let someone off the hook/ let someone off: ngụy biện, giải thích
Don’t let it get you down: đừng tự đổ lỗi hay trách móc bản thân
Let off steam: thoát khỏi sự buồn chán

Cấu trúc Lets trong tiếng Anh

Từ “lets” được sử dụng khi chủ ngữ của câu là ngôi thứ ba số ít (he, she, it) ở thì hiện tại đơn (Present Tenses).

Xem thêm  41 câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề thời tiết

Ví dụ:

She always lets me use her laptop.
(Cô ấy luôn cho phép tôi sử dụng máy tính của cô ấy).

He lets me know the story about Anna and Jane.
(Anh ấy cho tôi biết câu chuyện giữa Anna và Jane).

Mr. Siro lets me listen his music
(Mr. Siro let me listen to his music)

Cấu trúc Let’s

Cấu trúc let’s: đưa ra một đề xuất, lời đề nghị nào đó, hoặc xin phép làm một điều gì đó. Let’s là hình thức ngắn gọn của “Let us”, thường được dùng trong tiếng Anh giao tiếp. Cấu trúc này mang ý nghĩa kêu gọi một nhóm người “hãy” cùng làm điều gì đó

Cấu trúc: Let’s + do something

Ví dụ:

Let’s help each other
(Hãy giúp đỡ lẫn nhau)

We’re all ready. Let’s go.
(Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Lên đường thôi!)

Let’s move these bicycles out of your way.
(Để tôi chuyển những cuốn chiếc xe đạp ra khỏi đường đi)

Khi sử dụng Let us với nghĩa là xin phép được làm điều gì đó thì không được viết tắt. Điều này thể hiện sự tôn trọng cũng như thành ý của bạn.

Ví dụ:

Let us help them
(Hãy để tôi giúp họ)

Let us come in. It’s very hot
(Hãy để chúng tôi vào. Ngoài này nóng lắm)

Let us rest. We are very tired
(Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi rất mệt)

Ngoài ra, Let’s còn sử dụng trong câu đề nghị

Xem thêm  70 từ vựng miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Ví dụ:

Let’s go playing this weekend
(Đi chơi cuối tuần này đi)

Let’s try once more
(Thử lại lần nữa xem)

Có 2 hình thức phủ định của Let’s: 

Don’t let’s
Let’s not – được sử dụng phổ biến hơn

Ví dụ:

Let’s not argue about money. We can share the costs.
(Chúng ta không tranh cãi về tiền. Chúng ta có thể chia sẻ chi phí.)

Don’t let’s throw away these books. We can sell them.
(Đừng vứt bỏ những cuốn sách này. Chúng ta có thể bán chúng)

Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let’s: 

Let’s hope: hãy cầu nguyện, hi vọng
Let’s say/ Let’s suppose: cứ cho rằng, giả sử rằng

Bài tập với cấu trúc let

Dưới đây là bài tập về cấu trúc let. Cùng làm bài tập để củng cố lại kiến thức đã học nhé.

Viết lại câu với let’s sao cho nghĩa không đổi   

Shall we go to the zoo?

=> Let’s ………………………………… !

Why don’t we sing a song?

=> Let’s …………………………………. ?

How about going to the park?

=> Let’s ………………………………… ?

Why don’t you call him ?

=> Let’s ……………………………….. ?

Shall we come to the party?

=> Let’s ………………………………… ?

Shall we make it together?

=> Let’s………………………………..?

What about reading books ?

=> Let’s ………………………………..?

Why don’t we go skipping?

=> Let’s ……………………………..?

How about learning English?

=> Let’s……………………………..?

Đáp án:

1. Let’s go to the zoo!

2. Let’s sing a song !

3. Let’s go to the park?

4. Let’s call him?

5. Let’s come to the party?

6. Let’s make it together!

7. Let’s read books!

8. Let’s go skipping?

9. Let’s learn English?

Rate this post
Contact Me on Zalo