Skip links
cach noi dong y khong dong y trong tieng anh

Cách nói ‘đồng ý’ hay ‘phản đối’ bằng tiếng Anh

Có nhiều cách giúp diễn đạt bạn đồng ý, phản đối hay chỉ đồng ý một phần với ý kiến của người khác. Bài viết sau sẽ tổng hợp cách diễn đạt sự đồng ý và phản đối trong tiếng Anh giúp bạn.

Tôi hoàn toàn đồng ý

I completely/ absolutely agree with you. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn)

There is no doubt about it that… (Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó)

I couldn’t agree more. (Tôi không thể đồng ý hơn được nữa)

I completely agree. (Tôi hoàn toàn đồng ý)

That’s so true. (Điều đó đúng đấy)

Absolutely. (Hoàn toàn là như vậy)

Exactly. (Chính xác)

Of course. (Tất nhiên)

You’re absolutely right. (Bạn hoàn toàn đúng)

Yes, I agree. (Vâng, tôi đồng ý)

I think so too. (Tôi cũng nghĩ vậy)

That’s a good idea. (Đó là một ý kiến hay)

I don’t think so either. (Tôi cũng không nghĩ vậy – đồng ý với việc ai phản đối điều gì)

So do I. (Tôi cũng vậy)

I’d go along with that. (Tôi thuận theo điều đó)

That’s true. (Đúng đấy)

Neither do I. (Tôi cũng không nghĩ vậy – đồng ý với việc ai phản đối điều gì)

I agree with you entirely. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn)

That’s just what I was thinking. (Đó cũng là điều tôi đang nghĩ)

Tôi đồng ý một phần

I agree up to a point, but… (Tôi đồng ý một mặt với việc này, nhưng)

Xem thêm  50 câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc

That’s true but… (Điều đó đúng, nhưng)

You could be right. (Có thể bạn đúng)

It sounds interesting, but… (Điều đó nghe thú vị, nhưng)

I see your point, but… (Tôi hiểu quan điểm của anh nhưng)

That’s partly true, but… (Điều đó đúng một phần, nhưng)

I can agree with that only with reservations. (Tôi chỉ có thể đồng ý với anh một cách hạn chế)

That seems obvious, but… (Điều đó có vẻ hiển nhiên, nhưng)

That is not necessarily so. (Cái đó cũng không cần thiết phải như vậy)

It is not as simple as it seems. (Nó không đơn giản như vậy đâu)

I agree with you in principle, but… (Nói chung, tôi đồng ý với bahn, nhưng…)

I agree with you in part, but… (Tôi một phần đồng ý với bạn, nhưng)

Well, you could be right. (Ừm, bạn có thể đã đúng)

Tôi không đồng ý

I totally disagree. (Tôi hoàn toàn phản đối)

No way (Không đời nào – từ lóng)

I’m afraid, I can’t agree with you. (Tôi e là tôi không thể đồng tình với bạn)

To be honest,… (Thành thực mà nói thì)

On the contrary,… (Ngược lại – trang trọng)

I don’t agree with you. (Tôi không đồng ý với anh)

I’m sorry, but I disagree. (Rất tiếc nhưng tôi không đồng ý)

It’s out of question. (Điều đó là không thể)

That’s different. (Cái đó khác)

However,… (Tuy nhiên)

That’s not entirely true. (Cái đó hoàn toàn không đúng)

Yes, but don’t you think… (Vâng, nhưng sao bạn không nghĩ là)

Xem thêm  Câu mong ước - Cấu trúc Wish trong tiếng Anh

That’s not the same thing at all. (Không phải lúc nào cũng như vậy)

I’m not so sure about that. (Tôi không chắc về điều đó)

The problem is that… (Vấn đề là)

I (very much) doubt whether… (Tôi nghi ngờ rất nhiều liệu rằng).

Xem thêm: 

Cấu trúc Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh 

Danh động từ (GERUND) là gì? Khái niệm, cách sử dụng 

 

4.5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo