Skip links
tat tan tat cau truc enough trong tieng anh

Tất tần tật về cấu trúc Enough trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc Enough được sử dụng rất phổ biến và là một trong những cấu trúc quan trọng bạn cần phải nắm vững để áp dụng một cách chuẩn xác. Qua bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn cấu trúc với Enough trong tiếng Anh một cách đầy đủ nhất về định nghĩa, công thức và cách sử dụng.

Cấu trúc Enough trong tiếng Anh

Cấu trúc Enough được dùng để diễn tả việc “đủ” lượng hoặc điều kiện hoặc kích thước để làm một việc gì đó. Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh cụ thể, Enough được sử dụng với mục đích và ý nghĩa khác nhau.

Công thức cơ bản của cấu trúc với Enough như sau:

[adj./adv.] + enough + (to V)

Enough + [Noun] + (to V)

Trong đó:

 • Adj. là tính từ (adjective) ví dụ: “old”, “big”, “smart”
 • Adv. là trạng từ (adverb) ví dụ: “quickly”, “carefully”, “loudly”
 • Noun là danh từ (noun) ví dụ: “money”, “time”, “people”
 • To V là động từ nguyên mẫu (infinitive) ví dụ: “read”, “drive”, “finish”

Ví dụ:

 • I don’t have enough money to buy these shoes. (Tôi không có đủ tiền để mua đôi giày này.)
 • He’s strong enough to carry this box. (Anh ấy đủ sức mạnh để mang chiếc hộp này.)
 • I have enough money to buy a new car. (Tôi có đủ tiền để mua một chiếc ô tô mới.)
 • She’s tall enough to be a model. (Cô ấy cao đủ để trở thành một người mẫu.)
 • He didn’t run fast enough to win the race. (Anh ta không chạy nhanh đủ để chiến thắng cuộc đua.)
 • Is the soup hot enough for you? (Cái súp có nóng đủ cho bạn không?)

Khi sử dụng Enough, chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến các loại từ (tính từ, trạng từ, danh từ, động từ) để sắp xếp câu đúng cấu trúc, đúng ý nghĩa muốn truyền đạt.  

Cách dùng Enough trong tiếng Anh

Cấu trúc Enough dạng khẳng định

Ở dạng khẳng định, cấu trúc với Enough có công thức:

Xem thêm  Cấu trúc Help và cách dùng chuẩn xác trong tiếng Anh
[adj./adv.] + enough + (to V)
S + tobe (am/is/are) + adj + enough + (for SB) + to V-inf      
S + V (do/does/did) + adv + enough + (for SB) + to V-inf

 

Trong câu khẳng định, Enough được sử dụng sau tính từ, trạng từ và đi kèm sau nó là động từ thêm “to”.

Ví dụ: 

 • The cake is sweet enough for me. (Bánh này đủ ngọt cho tôi.)
 • The car is spacious enough to fit all of our luggage. (Chiếc xe rộng đủ để chứa hết tất cả hành lý của chúng tôi.)
 • She’s smart enough to solve this problem on her own. (Cô ấy thông minh đủ để tự giải quyết vấn đề này.)

Cấu trúc Enough dạng phủ định

Cấu trúc câu Enough còn có thể được sử dụng với “not” để diễn tả không đủ lượng hoặc không đủ điều kiện để làm một việc gì đó. Ở dạng phủ định, Enough có cấu trúc:

[adj./adv.] + enough + (to V)
S + tobe (am/is/are) + not + adj + enough + (for SB) + to V-inf   
S + V(do/does/did) + not + adv + enough + (for SB) + to V-inf

 Ví dụ:

 •     I don’t have enough money to buy a new phone. (Tôi không có đủ tiền để mua điện thoại mới.)
 •     He’s not old enough to drive a car yet. (Anh ấy chưa đủ tuổi để lái xe.)
 •     I don’t have enough time to finish this project. (Tôi không đủ thời gian để hoàn thành dự án này.)
tat tan tat cau truc enough trong tieng anh 1
Cấu trúc Enough trong tiếng Anh

Cấu trúc Enough với danh từ

S + V + enough + noun + (for SB) + to V-inf

 Khi kết hợp với danh từ thì trong câu vị trí của Enough sẽ đứng trước danh từ.

Ví dụ:  

 •     They don’t have enough time to fix his car. (Họ không đủ thời gian để sửa chiếc xe của anh ấy.)
 •     This car doesn’t have enough seats for 7 people. (Chiếc xe này không đủ chỗ cho 7 người ngồi.)
 •     My family don’t have enough money to buy a car. (Gia đình tôi không đủ tiền để mua ô tô.)

Một số nguyên tắc cần lưu ý khi sử dụng “cấu trúc Enough”

Nguyên tắc 1

Nếu trong câu có bao gồm các trạng từ too, so, quite, very…. Hay có chứa các danh từ many, much, a lot of, lots of thì trong cấu trúc Enough phải bỏ các từ này đi.

Ví dụ:

 •     He has enough a lot of money to buy a house.
Xem thêm  70 từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi Trường

     ⇒     He has enough money to buy a house.

Nguyên tắc 2

– Khi nối câu sử dụng cấu trúc Enough mà 2 câu cùng chủ ngữ thì bỏ phần “for sb

Ví dụ:

 • James is strong. He can lift the box.

    ⇒ James is strong enough to lift the box.

– Trường hợp nếu chủ ngữ của câu sau có ý chỉ chung chung thì khi sử dụng cấu trúc Enough có thể bỏ phần “for sb

Ví dụ:

 • The weather is not cool. We can’t live on it

     ⇒ The weather is not hot enough to live on.

Nguyên tắc 3

Khi nối câu dùng Enough, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu 2 (là một) thì khi ghép 2 câu ta loại bỏ phần tân ngữ của câu sau.

Ví dụ:

 • The water is quite warm. I can drink it.

     ⇒ The water is warm enough for me to drink.

Bài tập về cấu trúc Enough

Bài tập 1: Hãy hoàn thành các câu sau với Enough:

a) She is not tall __________ to ride the roller coaster.

b) The soup is not hot __________.

c) He didn’t study __________ for the exam.

d) They don’t have __________ money to buy a new car.

e) I don’t have __________ time to finish the project today.

Bài tập 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “Enough”:

a) not / coffee / there / is / enough / for / everyone

b) finish / the / we / project / didn’t / on time / because / work / enough / didn’t / we

c) I / to / run / didn’t / fast / win / the / race / enough

d) The cake / sweet / isn’t / enough

e) They / didn’t / pack / warm / clothes / enough / for / the / trip

Đáp án:

Bài tập 1:

a) She is not tall enough to ride the roller coaster.

b) The soup is not hot enough.

c) He didn’t study enough for the exam.

d) They don’t have enough money to buy a new car.

e) I don’t have enough time to finish the project today.

Bài tập 2:

a) There is not enough coffee for everyone.

b) We didn’t finish the project on time because we didn’t work enough.

c) I didn’t run fast enough to win the race.

d) The cake isn’t sweet enough.

e) They didn’t pack enough warm clothes for the trip.

Trên đây Tiếng Anh Nghe Nói đã chia sẻ tất tần tật về định nghĩa, công thức và cách sử dụng cấu trúc Enough. Hy vọng người học sẽ áp dụng bài học này trong quá trình học tiếng Anh của mình.

Tham khảo chi tiết các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói tại Tiếng Anh Nghe Nói tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/khoa-hoc/

5/5 - (3 bình chọn)
Contact Me on Zalo