Skip links
ava 1

Cấu trúc Suggest – Định nghĩa, cách dùng và bài tập

Lời đề nghị hay đề xuất ý tưởng nào đó một tình huống phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Trong tiếng Anh, cấu trúc Suggest được sử dụng nhằm phục vụ cho mục đích nêu trên. Tiếng Anh Nghe Nói sẽ chia sẻ cho bạn kiến thức ngữ pháp về cách dùng Suggest trong tiếng Anh một cách đầy đủ nhất qua bài viết dưới đây.

4 cấu trúc Suggest thông dụng

1. Suggest với danh từ

Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất một ý tưởng cho một ai đó. Đối tượng được nhận lời gợi ý có thể được nhắc đến hoặc không.

S + suggest + N/ N phrase (to sb)

cấu trúc Suggest đầu tiên này thì cụm danh từ có vai trò là tân ngữ của động từ “suggest” trong câu.

– May I suggest a white wine with this dish, Sir? (Tôi có thể gợi ý một loại rượu vang trắng với món ăn này không, thưa ông?)

David suggested some tea for breakfast. (David gợi ý một chút trà cho bữa sáng)

Bên cạnh đó, trường hợp người dùng muốn đề cập đến đối tượng nhận được lời đề nghị, cách dùng Suggest trong trường hợp này như sau: Suggest STH to SB

Ví dụ:

– I suggest a tour of the museum to your Vietnamese friends. (Tôi đề xuất một chuyến tham quan bảo tàng cho những người bạn Việt Nam của bạn.)

2. Suggest với mệnh đề that

Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất, ý kiến hay khuyên nhủ thẳng thắn với một hoặc nhiều đối tượng cụ thể. Động từ trong mệnh đề theo sau Suggest luôn được sử dụng dưới dạng nguyên thể không “to”.

S1 + suggest (that) + S2 + V-inf

Ví dụ:

– The doctor suggested that Anna eat less junk food and do more exercise. (Bác sĩ khuyên rằng Anna ăn ít đồ ăn vặt và tập thể dục nhiều hơn.)

Khi dùng thì hiện tại tiếp diễn với cấu trúc Suggest that S + V (tôi đang định đề nghị…), cho thấy người nói đang muốn đề nghị điều gì đó hoặc muốn giải thích tại sao mình lại có lời khuyên/đề nghị như vậy.

Ví dụ:

I am suggesting that our team do something to deal with this problem, but I don’t yet have a good solution. (Tôi đang định đề nghị làm việc gì đó để giải quyết rắc rối này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào tốt.)

Ngoài ra, để đề cử/tiến cử người phù hợp với một chức vụ hoặc đề cập một vật có thể dùng cho mục đích, tình huống nào đó, ta có thể dùng cấu trúc Suggest STH/SB for STH.

Xem thêm  Chi tiết cách dùng cấu trúc Would you mind trong tiếng Anh

Ví dụ:

Peter suggested Anna for the leader team. (Peter đề cử Anna cho chức vụ trưởng nhóm.)

The shoes suggest that John was at the scene of the crime. (Đôi giày cho thấy John đã có mặt ở hiện trường vụ án.)

Bên cạnh đó, ở những tình huống không trang trọng thì ta có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề trong cấu trúc Suggest.

Ví dụ:

– At this moment, I suggest we take a short break. (Vào lúc này, tôi đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.)

3. Suggest với V-ing

Cách dùng Suggest này được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất một hành động trong tình huống chung chung, nhấn mạnh vào hành động được đề xuất và không ám chỉ cụ thể một người cụ thể thực hiện hành động đó.

S + suggest + V-ing

Ví dụ:

– She suggests eating out today. (Cô ấy đề nghị đi ăn hôm nay.)

– John suggested reading more books to broaden the knowledge. (John đề xuất đọc nhiều sách hơn để mở rộng kiến thức.)

– Since it has been raining all week, I suggest cancelling the singing competition. (Vì trời mưa đã cả tuần, tôi đề nghị hủy cuộc thi hát.)

4. Suggest với từ để hỏi

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn câu mang hàm nghĩa gợi ý hành động nên được ai thực hiện, thực hiện như thế nào, ở đâu…Có thể kết hợp những từ để hỏi như “where, what, when, who, how” kèm theo sau Suggest.

S1 + suggest + wh-question word + S2 + V

Ví dụ:

– These pieces of information link up to suggest who the thief was. (Những phần thông tin này liên kết với nhau để gợi ý ai là kẻ trộm.)

– Could you suggest where I should buy furniture? (Bạn có thể gợi ý nơi tôi nên mua đồ nội thất không?)

ws
Cấu trúc Suggest

Bài tập về cấu trúc Suggest

Thực hành ngay với những bài tập sau đây để nắm vững về cấu trúc ngữ pháp suggest bạn nhé:

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng cấu trúc “Suggest + V-ing” or “Suggest (that) + clause”

 1. You are walking in town with a friend and you feel tired, (take/ taxi)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Sam has got a toothache. (go/ dentist)
 • I suggest ______________________________________.
 1. You and your friend don’t know what to do this weekend. (have/ picnic/ the park)
 • I suggest ______________________________________.
 1. There are some cracks in the pipe in Mr. Ha’s bathroom. (get/ plumber/ fit/ new pipe)
 • I suggest ______________________________________.
 1. You and your brother feel very bored at the moment. (watch/ comedy/ television)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Sandra is leaving her bike outside the bookstore. (lock/ her bike/ carefully)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Your friend wants to improve his pronunciation. (speak/ English/ friends/ watch/ English TV programs)
 • I suggest ______________________________________.
 1. There’s an exam tomorrow. Neither you nor Rachel have done any work for it. (do/ some revision)
 • I suggest ______________________________________.
Xem thêm  Cấu trúc Manage trong tiếng Anh – Định nghĩa và công thức chi tiết

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ

 1. I suggest (collect) _____________ old books and notebooks.
 2. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.
 3. I suggest (collect) __________unused clothes.
 4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the radio or on TV.
 5.  I suggest (organize) __________a show to raise money.
 6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.
 7. I suggest (play) ______________ soccer after school.
 8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.
 9. I suggest (take) _________a taxi home.
 10. She suggests (help) _________street children.
 11. I suggest (help) __________poor families with their chores.
 12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.
 13.  I suggest (give) __________lessons to poor children.
 14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.
 15. I suggest that you (work) __________harder on your pronunciation.

Đáp án:

Bài tập 1: 

 1. I suggest that you take a taxi.
 2. I suggest that Sam go to the dentist.
 3. I suggest you and your friend have a picnic in the park.
 4. I suggest Mr Ha get the plumber to fix the new pipe.
 5. I suggest you and your friend watch a comedy on television.
 6. I suggest that Sandra should lock her bike carefully.
 7. I suggest that your friend should speak English with his friends and watch English TV programs.
 8. I suggest you and Rachel do some revision for the exam tomorrow.

Bài tập 2:

1. collecting 2. practice 3. collecting
4. listen 5. organizing 6. practice
7. playing 8. use 9. taking
10. helping 11. helping 12. join
13. giving 14. have 15. work

 

Mong rằng với bài học ngữ pháp về cấu trúc Suggest mà Tiếng Anh Nghe Nói đã cung cấp sẽ giúp các bạn tự tin ứng dụng kiến thức này khi cần thiết.  Bên cạnh đó, tại trang Tiếng Anh Nghe Nói có tất tần tật bài học về từ vựng thường dùng về giao tiếp công việc, cuộc sống hằng ngày cũng như những cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu tiếng Anh thông dụng và hữu ích nhất, hãy truy cập ngay để nhận được những bài học hữu ích bạn nhé.

Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng chuyên THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHE – NÓI trong môi trường 100% giáo viên Anh – Úc – Mỹ – Canada thì Tiếng Anh Nghe Nói chính là sự lựa chọn hàng đầu, tham khảo tại: https://tienganhnghenoi.vn/khoa-hoc/

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo