Skip links
cach lam da dang cau xa giao hang ngay

Cách làm đa dạng câu xã giao hàng ngày

Nếu đã nhàm chán với các câu xã giao hàng ngày như “Nice to meet you”, “Congratulations”, bạn có thể tham khảo các mẫu câu tiếng Anh sinh động sau đây:

Good luck: Chúc may mắn 

– Best of luck!

– Wishing you all the best!

– Wishing you lots of luck!

– Cross my finger!

– Break a leg.

– May the force be with you.

– You’ll do great!

– I hope everything will be all right.

Congratulations!: Chúc mừng

– Good job!

– You’ve done a great job!

– Good on you!

– Good for you!

– That’s the way!

– You did it!

– Well done!

– You rock!

– Good going!

Nice to meet you: Rất vui khi được gặp bạn

– Pleased to meet you.

– It’s a pleasure to meet you.

– Glad to meet you.

– Nice meeting you.

– It was lovely meeting you.

– It’s a pleasure to meet you.

– I’ve enjoyed meeting you.

I miss you: Anh nhớ em

– I can’t wait to see you again.

– I can’t wait to talk to you again.

– I wish you were here.

– I’ve been thinking of you.

– I hope I see you soon.

– I look forward to seeing you again.

– When can I see you again?

– I’m counting the days until I see you again.

Xem thêm  Các cách chào tạm biệt trong tiếng Anh như người bản xứ

Just kidding: Đùa thôi mà

– Just joking!

– Don’t take it seriously just teasing you!

– I’m just pulling your leg.

– I’m just fooling around.

– Just trying to take the Mickey.

– It was only a joke.

– I’m just having a laugh.

– I was only playing around.

Xem thêm:

Cách nói “đồng ý” hay “phản đối” bằng tiếng Anh 

Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp  

Tổng hợp các cách nói “tôi xin lỗi” trong tiếng Anh 

 

Rate this post
Contact Me on Zalo