Skip links
50 cap tu dong nghia

50 cặp từ đồng nghĩa trong tiếng Anh không thể không biết

 1. Think over = consider (cân nhắc)
 2. Go over = examine (xem xét)
 3. Put down = write sth down (ghi chép)
 4. Clean up = tidy up (dọn dẹp)
 5. Carry out = execute (tiến hành)
 6. Look back on = remember (nhớ lại)
 7. Bring up = raise (nuôi dưỡng)
 8. Hold on = wait (chờ đợi)
 9. Turn down = refuse (từ chối)
 10. Talk over = discuss (thảo luận)
 11. Go by foot = walk (đi bộ)
 12. set on fire = inflame (đốt cháy)
 13. blow up = explode (phát nổ)
 14. look for = expect (trông đợi)
 15. fix up = arrange (sắp xếp)
 16. get by = manage to live (sống được)
 17. drop in on = drop by (ghé qua)
 18. call = phone (gọi điện)
 19. bear out = confirm (xác nhận)
 20. bring in = introduce (giới thiệu)
 21. gear up for = prepare for (chuẩn bị)
 22. pair up with = team up with (hợp tác với)
 23. cut down = reduce (cắt giảm)
 24. work out = figure out = calculate (tính toán)
 25. show up = arrive (tới, đến, xuất hiện)
 26. come about = happen (xảy ra)
 27. hold up = delay (trì hoãn)
 28. call off = cancel (hủy bỏ)
 29. break in = intrude (đột nhập)
 30. back up = support (ủng hộ)
 31. refuse = turn down (từ chối)
 32. turn on = activate (bật lên, khởi động)
 33. account for = explain (giải thích)
 34. run away = flee (chạy trốn)
 35. fond of = keen on (hứng thú với, thích)
 36. go after – pursue (theo đuổi)
 37. break down into = clarify (giải thích)
 38. keep up = continue (tiếp tục)
 39. look after = take care of (chăm sóc cho)
 40. take off = depart (cất cánh, rời đi)
 41. turn up = appear (xuất hiện)
 42. go down = decrease ( giảm xuống)
 43. go up = increase (tăng lên)
 44. book = reserve (đặt trước)
 45. Applicant = candidate (ứng viên)
 46. Shipment = delivery (sự giao hàng)
 47. Energy = power (năng lượng)
 48. Employee = staff (nhân viên)
 49. Famous = well – known (nổi tiếng)
 50. Seek = look for = search for (tìm)
Xem thêm  Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc từ A đến Z

Xem thêm:

40 cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

100 cụm động từ nhất định bạn phải biết 

Cấu trúc spend trong tiếng Anh

 

4.8/5 - (58 bình chọn)
Contact Me on Zalo