Skip links
phan biet much va many trong tieng anh

Phân biệt cách sử dụng Much và Many

Hãy cùng nhau khám phá và nắm vững sự khác biệt giữa “much” và “many”, để trở thành những người sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và chuẩn xác.

Cách dùng MUCH và MANY

Trong tiếng Anh, MUCH và MANY có cách dùng khác biệt rõ ràng:

 • Many (nhiều): được dùng trước danh từ đếm được. 
 • Much (nhiều): được dùng trước danh từ không đếm được. 

Ví dụ:

He has many friends. (Anh ấy có nhiều người bạn)

We don’t have much money. (Chúng tôi không có nhiều tiền)

Phân biệt MUCH và MANY

 • MANY thường được thay thế bằng: lot/ lots of (+ danh từ) hoặc bằng a lot /lot (+ đại từ)
 • MUCH thường được thay bằng a great/ good deal of (+ danh từ) hoặc a great/ good deal (+ đại từ)

Ví dụ: He spent a lot/ lots of money on his car.

Ngữ pháp của MUCH và MANY không quá khó phải không các bạn? Ngoài ra, trong tổng quan ngữ pháp TOEIC, cách dùng của How much và How many cũng là phần khiến nhiều bạn bối rối mỗi khi gặp phải. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !

Cách dùng How much và How many

Cách dùng How much 

“How much” được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được hoặc hỏi về giá cả.

Xem thêm  Các từ nối trong tiếng Anh - Cách dùng và ví dụ

How much dùng cho câu hỏi về số lượng của danh từ không đếm được 

 • Cấu trúc câu hỏi:

How much + Danh từ không đếm được + is there? (Có bao nhiêu….?)

Hoặc: How much + Danh từ không đếm được + do/does + S + have ?

Ví dụ:

How much beer is left? (Có bao nhiêu bia còn lại?)

How much juice do you drink every day ? (Bạn uống bao nhiêu nước hoa quả mỗi ngày?)

 • Cấu trúc câu trả lời:

There is…

Some…

How much còn được dùng khi hỏi về giá của đối tượng:

Cấu trúc câu hỏi: How much + do/does + S + cost ? ( Giá bao nhiêu…?)

Ví dụ: How much does the pen cost? (Cái bút giá bao nhiêu?)

Cách dùng How many

How many được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được.

 • Câu hỏi How many:

Cấu trúc: How many + Danh từ số nhiều + are there? (Có bao nhiêu…?)

How many + Danh từ số nhiều + do/does + S + have ?

Ví dụ: How many people are there in your team? (Có bao nhiêu người trong nhóm của bạn?)

 • Câu trả lời How many:

–  Nếu có 1, trả lời: There is one.

–  Nếu có nhiều, trả lời: There are + số lượng.

Ví dụ:

– How many tables are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng bếp?)

There is one. ( Chỉ có 1 cái )

– How many stools are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng bếp?)

Xem thêm  Cách nói, đọc, viết Năm trong tiếng Anh

There are six. ( Có 6 cái ).

Bài tập áp dụng:

Điền MANY/MUCH/HOW MUCH/HOW MANY vào chỗ trống:

 1. We don’t have ___________ bananas, and we don’t have ___________ fruit juice.
 2. How _____________ is this? It’s ten dollars.
 3. How _________________ do you want? Six, please.
 4. I wrote _________________ poems.
 5. I visited _____________________ European cities.
 6. She hasn’t got _________________ patience.
 7. How ________ does the shirt cost ?
 8. ________ is a bar of soap?
 9. ________ books are there on the shelf?
 10. How ________ oranges are there in the fridge?

Đáp án:

 1. Many / much
 2. Much
 3. Many
 4. Many
 5. Many
 6. Much
 7. Much
 8. How much
 9. How many
 10. Many
4.8/5 - (101 bình chọn)
Contact Me on Zalo