Male, Female là gì? Cách dùng từ chỉ giới tính trong tiếng Anh


Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights