Skip links
cau truc No longer No more Any more trong tieng Anh

Cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh

Trong đời thường, chúng ta hay gặp các tình huống cần diễn tả một sự kiện đã ngừng xảy ra. Khi giao tiếp kể cả sử dụng trong văn viết, chúng ta thường sử dụng cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh. Qua bài viết sau đây, hãy cùng Tiếng Anh Nghe Nói tìm hiểu tất tần tật về ba cấu trúc tiếng Anh thông dụng No longer, No more và Any more và cách phân biệt bạn nhé.

Cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc No longer, No more và Any more là các cụm trạng từ trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ sự thay đổi hoặc kết thúc của một hành động, tình trạng hoặc trạng thái nào đó.

Cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh

Cấu trúc No longer

Diễn tả sự thay đổi hoặc sự kết thúc của một hành động đã từng xảy ra trong quá khứ và không còn tiếp diễn ở hiện tại, mang ý nghĩa là “không còn nữa”, trái nghĩa với từ “still” mang ý nghĩa là vẫn.

Cấu trúc:

S + No longer + V

Ví dụ:

I No longer smoke. (Tôi không còn hút thuốc nữa.)

They no longer live in this city. (Họ không còn sống ở thành phố này nữa.)

Hoặc:

S + modal verb/to be + No longer

Ví dụ: I will no longer tolerate your bad behavior. (Tôi sẽ không chịu đựng được hành động xấu của bạn nữa.)

Hoặc:

S + trợ động từ + not + V + any longer

Ví dụ: I am not willing to work overtime any longer. (Tôi không muốn làm thêm giờ nữa.)

Cấu trúc No more

Diễn tả sự thay đổi hoặc sự kết thúc của một hành động, tuy nhiên, nó thường được sử dụng để diễn tả sự hạn chế hoặc giới hạn.

Cấu trúc:

S + be + no more + N

Ví dụ: We have no more time to waste. (Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa.)

Cấu trúc Any more

Diễn tả sự thay đổi hoặc sự kết thúc của một hành động và ám chỉ rằng điều đó không còn xảy ra sau đó.

Cấu trúc:

S+Do/Does/Did + not + Verb + any more

Ví dụ: I don’t want to hear any more excuses. (Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào.)

Lưu ý rằng Anymore thường được sử dụng ở cuối câu, và trong câu phủ định, ta sử dụng “do/does/did + not” trước “anymore”.

cau truc No longer No more Any more trong tieng Anh 1
Cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh

Cấu trúc No longer

– No longer đứng giữa chủ ngữ và động từ

Xem thêm  Cấu trúc Suggest - Định nghĩa, cách dùng và bài tập

Cấu trúc “no longer” có thể được sử dụng trong câu bằng cách đặt nó giữa chủ ngữ và động từ để diễn tả sự thay đổi trong hành vi hoặc tình trạng của người nói. Thường thì cấu trúc này được sử dụng với các động từ chỉ hành động hoặc trạng thái.

Ví dụ: She no longer believes in love at first sight. (Cô ấy không còn tin vào tình yêu sét đánh nữa.)

Lưu ý rằng cấu trúc này cũng có thể được sử dụng với các động từ khác như “eat”, “drink”, “smoke” để diễn tả sự thay đổi trong thói quen của người nói.

Ví dụ: I no longer smoke cigarettes. (Tôi không còn hút thuốc nữa.)

– No longer đứng sau động từ tình thái

Ví dụ:

I am no longer interested in this job. (Tôi không còn quan tâm đến công việc này nữa.)

She was no longer afraid of the dark. (Cô ấy không còn sợ bóng tối nữa.)

Lưu ý rằng cấu trúc này thường được sử dụng với các động từ tình thái như “be”, “have”, “will”, “can”, “must”,… để diễn tả sự thay đổi trong tình trạng hoặc trạng thái của người nói.

– No longer đứng sau động từ to be

Cấu trúc “no longer” cũng có thể được đặt sau động từ “to be” để diễn tả sự thay đổi trong tình trạng hoặc trạng thái của người nói.

Ví dụ: The house used to be white, but it is no longer. (Ngôi nhà trước đây màu trắng, nhưng giờ không còn màu trắng nữa.)

– No longer đứng cuối câu

Ví dụ: She used to work here, but she no longer does. (Cô ấy trước đây làm việc ở đây, nhưng giờ cô ấy không làm nữa.)

– Cấu trúc đảo ngữ của No longer thể hiện sự trang trọng

No longer + trợ động từ + S + V

Ví dụ: No longer do the kids sleep with their parents. (Lũ trẻ không còn ngủ chung với bố mẹ nữa rồi.)

Cấu trúc No more

– Cấu trúc No more có thể đặt ở đầu câu

Cấu trúc “no more” có thể được đặt ở đầu câu để diễn tả sự ngừng hoặc chấm dứt hoạt động hoặc trạng thái nào đó.

Ví dụ: No more excuses for being late. (Không có lí do nào để đến trễ nữa.)

Lưu ý rằng cấu trúc này thường được sử dụng để thể hiện sự quyết định của người nói và cảnh báo đối tượng khác không tiếp tục hành động hay trạng thái đó nữa.

– Trong một số trường hợp, ta dùng cấu trúc đảo ngữ với No more tương tự như No longer khi đứng ở đầu câu

No more + trợ động từ + S + V

Ví dụ: No more did we speak after that argument. (Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa sau cuộc tranh cãi đó.)

Cấu trúc Any more

– Any more đặt ở cuối mệnh đề trong câu

Thường được sử dụng để thể hiện sự thay đổi của người nói trong hành động, thói quen hoặc sự kiện và diễn tả việc ngừng hoặc chấm dứt một hành động hoặc trạng thái nào đó.

Ví dụ:

They don’t live here any more. (Họ không sống ở đây nữa.)

We don’t watch TV any more. (Chúng tôi không xem TV nữa.)

– Any more trong câu nghi vấn lại có nghĩa là “nữa, thêm nữa”

Xem thêm  Cấu trúc Let, Lets và Let's trong tiếng Anh

Khi sử dụng cấu trúc Any more trong câu nghi vấn, nó mang ý nghĩa của “nữa, thêm nữa” để hỏi về sự thay đổi trong hành động, thói quen hoặc trạng thái của người nói, và được sử dụng khi muốn xác định xem một hành động, thói quen hoặc trạng thái còn tiếp tục hay đã kết thúc.

Ví dụ:

Do you play video games any more? (Bạn còn chơi game nữa không?)

Does he smoke any more? (Anh ta còn hút thuốc không?)

Phân biệt cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh

Phân biệt cấu trúc No longer và Anymore

Hai cấu trúc No longer và Anymore gây nhầm lẫn và khó khăn trong việc sử dụng đối với khá nhiều người học tiếng Anh, cùng tìm hiểu các phân biệt hai cấu trúc này bạn nhé:

Về ý nghĩa: Cấu trúc No longer và Cấu trúc Anymore đều chỉ một việc, một cái gì đó không làm nữa

  Cấu trúc No longer  Cấu trúc Anymore
Khác nhau

Dùng trong câu khẳng định

– Được dùng trong văn viết mang tính chất trang trọng

– No longer thường chỉ thời gian

– Có cấu trúc ở dạng đảo ngữ

– Dùng trong câu phủ định, câu hỏi

Thường được dùng phổ biến trong văn nói, có tính chất đời thường, tự nhiên hơn

– Any more thường chỉ số lượng

– Có cấu trúc ở dạng đảo ngữ

Phân biệt cấu trúc No longer và No more

Sau đây là cách nhận biết giúp sử dụng xác định chuẩn xác trường hợp áp dụng Cấu trúc No longer hay Cấu trúc No more.

Về ý nghĩa: Cấu trúc No longer và No more đều mang nghĩa không còn cái gì, làm gì đó nữa.

  Cấu trúc No longer  Cấu trúc No more
Khác nhau 

Mang hàm ý riêng đó là không còn làm việc, không còn hoạt động.

Cấu trúc No longer có thể đứng trước động từ và cả danh từ.

Mang hàm ý riêng đó là diễn tả số lượng, hạn mức nhất định của danh từ. No more thường hạn chế sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh

Cấu trúc No more chỉ có thể đi với danh từ.

– Cấu trúc No more không dùng để nói về một tình huống đã thay đổi

Bài tập vận dụng cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh

Bài tập: Điền No longer/No more/Anymore vào chỗ trống:

 1. Cai Luong is _________for enjoyment, but it is a precious cultural feature of our nation.
 2. My brother__________ likes ice cream like he did when he was a kid.
 3. In my wardrobe, there are _________beautiful clothes to wear to the party..
 4. ____________do women do all the housework with their hands.
 5. Mia doesn’t live in Ho Chi Ming City_______.
 6. Susie ___________ wears the boring colors of her former style.
 7. You just need to answer me this and I will not ask ________ questions.
 8. He was ________ tired, _________ concerned about having to work on the weekend.
 9. I wouldn’t worry __________ if I were you.
 10. Flying to London isn’t __________ expensive than travelling by car.
 11. Hellen doesn’t work here ____________. She left last year.
 12. They divorced, and therefore are ________wife and husband
 13. Linh doesn’t teach French here___________.
 14. I have ___________money
 15. Sam can ___________run, he has been running for the past 2 hours.

Đáp án:

 1. No longer
 2. No longer
 3. No more
 4. No longer
 5. Anymore
 6. No longer
 7. Any more
 8. No longer
 9. Anymore
 10. Any more
 11. Anymore
 12. No longer
 13. Anymore
 14. No more
 15. No longer

Trên đây Tiếng Anh Nghe Nói đã gửi gắm đến bạn chi tiết về định nghĩa, công thức, cách sử dụng và phân biệt ba cấu trúc No longer, No more và Any more trong tiếng Anh dùng để chỉ sự thay đổi hoặc kết thúc của một hành động, tình trạng hoặc trạng thái nào đó. Hy vọng người học sẽ tự tin áp dụng bài học này trong quá trình học tiếng Anh của mình.

tieng anh nghe noi min
Các lớp giao tiếp tiếng Anh nhóm tại Tiếng Anh Nghe Nói

Tham khảo chi tiết các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói tại Tiếng Anh Nghe Nói tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

3/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo