Skip links
either neither

NOUN – Sử dụng Either và Neither

“Either” và “Neither” thường được sử dụng trong câu điều kiện hoặc câu phủ định, và có thể gây nhầm lẫn nếu không sử dụng chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng “Either” và “Neither” một cách chính xác trong tiếng Anh.

“Either” và “Neither” là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, dùng để nói về “cũng”; tuy nhiên chúng dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH. Dưới đây là các cách dùng either neither:

Either neither trong câu thể hiện sự đồng tình

– Either và neither được dùng trong câu phủ định để thể hiện sự đồng thuận giữa  người nói với nhau về một sự việc nào đó.

– Phân biệt either và neither:

Either Neither
Giống nhau Either và Neither là câu trả lời ngắn dạng phủ định, diễn tả tính giống nhau giữa các sự vật, sự việc mà người nói đề cập
Khác nhau Vị trí của either ở cuối câu, cấu trúc câu không thay đổi
Cấu trúc: S + auxiliary verb + not + V + O + either
Vị trí của neither ở đầu câu và động từ theo sau chia theo chủ ngữ
Cấu trúc: Neither + auxiliary verb + S + … 
Ví dụ Mary: I can’t see the top of that building
Carol: I can’t either
Mary. You don’t work hard when I go out, Carol
Carol: Neither does Cindy!

Làm từ hạn định (determiner):

A. EITHER

– Either được dùng trước danh từ để nói về 2 sự lựa chọn hoặc 2 khả năng (either nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia). Danh từ sau either phải là danh từ số it đếm được.

Ví dụ: Either school will be fine because they’re both good.
(Trường nào cũng được vì chúng đều tốt cả)

– Khi dùng either với danh từ số nhiều hoặc đại từ thì neither phải đi với giới từ of. Cách dùng either of:

a. Either + of + object pronoun

Cấu trúc either of đi với một đại từ nhân xưng tân ngữ (thường là us, you, them)

Ví dụ:I know Clara and Jason. Either of them loves volleyball.
(Tôi biết Clara và Jason. Cả hai đứa nó đều thích bóng chuyền)

b. Either + of + từ hạn định + danh từ số nhiều

Xem thêm  Bật mí cách phân biệt wish và hope chuẩn xác nhất 

– Các từ hạn định (determiner) thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that

Ví dụ:

 • Either of the dishes is delicious.
  (Cả hai món ăn đều rất ngon miệng)
 • Either of  his cars was broken last month.
  (Tháng rồi cả hai chiếc xe của anh ta đều hư hết)

Either có khi được sử dụng độc lập trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one

Ví dụ:

A & B: We will eat out tonight. Do you want to eat seafood or pizza?
(Bọn tao tính ra ngoài ăn tối nè. Mày muốn ăn hải sản hay pizza?)

C: Either one.
(Cái nào cũng xơi láng)

– Khi đi với danh từ đếm được số ít, either có thể mang nghĩa “cả hai”

Ví dụ: You can find them on either side of the street.
(Cháu có thể tìm thấy chúng ở cả hai bên đường)

B. NEITHER

– Neither được dùng để đưa ra lời phủ định về 2 vật/người. Neither đứng trước danh từ đếm được số ít. Neither là phủ định của either, nghĩa là ‘không cái này mà cũng không cái kia‘.

Ví dụ: Neither parent can come to the meeting.
(Cả bố mẹ đều không thể tới được cuộc họp phụ huynh)

– Khi dùng neither với danh từ số nhiều hoặc đại từ thì neither phải đi với giới từ of. Cách dùng neither of:

a. Neither + of + object pronoun (Neither + of + đại từ tân ngữ)

Trong cấu trúc này, of luôn phải đứng giữa neither và danh từ, động từ phải chia ở số ít, chỉ có 3 đại từ nhân xưng tân ngữ được dùng với neither ofyou, them, us.

Ví dụ: Neither of us knows that Mr. Blank passed away
(Không ai trong chúng tôi biết rằng thầy Blank đã qua đời)

b. Neither + of + từ hạn định + danh từ số nhiều

Các từ hạn định (determiner) thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that, động từ phải chia theo ngôi thứ ba số ít (dù danh từ ở dạng số nhiều)

Ví dụ:

 • Neither of my friends knows how my brother looks like.
  (Không có đứa bạn nào của tôi biết mặt anh trai tôi)
 • Neither of the dresses suited me.
  (Không có cái váy nào vừa với tôi cả)

– Trong văn nói, neither có thể đứng 1 mình để đáp lời khi nhắc tới chủ thể được đề cập trước đó.

Xem thêm  SENTENCE - Câu Phủ Định (Negative)

Ví dụ:
A: hey, which dress do you like, the red one or the pink one?
(Này, cậu thích cái váy nào, cái màu đỏ hay màu hồng?)

B: Neither! 
(Chả thích cái nào cả)

Làm liên từ

Neither … nor và either … or tạo thành 2 cặp liên từ tương quan. Neither… nor được dùng để diễn tả sự phủ định kép, nghĩa là không cái này cũng không cái kia, either…or dùng để diễn tả sự lựa chọn: nghĩa là hoặc là cái này, hoặc là cái kia.

Ví dụ:

 • Neither me nor my friends want to talk with her.
  (Cả tôi lẫn bạn tôi đều không muốn nói chuyện với cô ta)
 •  I want to have either tea or juice.
  (Tôi muốn uống trà hoặc cà phê)

Làm đại từ

Eitherneither khi được dùng làm đại từ sẽ đứng một mình, động từ chính trong câu chia theo ngôi thứ ba số ít

Ví dụ:

 • I tried Asus and Oppo phones before, but neither was good.
  (Tôi đã thử dùng điện thoại Asus và Oppo trước đây. Nhưng không có cái nào tốt cả)
 • Do you want tea or coffee? – Either is good for me.
  (Bạn uống trà hay cà phê? – Cái nào cũng được hết)

5. Lưu ý

– Ta sử dụng neither, không phải none, khi nhắc đến 2 người/vật

I know Jack and Piper. Neither of them is good.
(Tôi biết Jack và Piper. Không ai tốt lành cả)
NOT: None of them

– Không sử dụng both of + not trong câu phủ định

Neither of us will go to school today.
(Cả 2 chúng tôi sẽ không tới trường hôm nay)
NOT: Both of us will not go to school today.

– Cấu trúc đảo ngữ với neither

Khi câu có chứa neither hoặc nor đứng sau câu phủ định, thì ta phải dùng đảo ngữ với câu chứa neither hoặc nor.

Ví dụ:

 • You hadn’t go to work, neither had you do any house chores.
  (Anh không những không đi làm mà còn không làm việc nhà nữa)
 • I didn’t see your bag, nor did I see your uniform.
  (Mẹ không thấy cái túi , cũng như không thấy bộ đồng phục của con đâu cả)
Rate this post
Contact Me on Zalo