Skip links
trang tu quan he

Trạng từ quan hệ – Cách dùng và bài tập vận dụng chi tiết 

Một trong những loại trạng từ được dùng phổ biến trong tiếng Anh là trạng từ quan hệ. Đây là điểm ngữ pháp quan trọng mà người học cần phải nắm vững nếu muốn thành thạo tiếng Anh. Bài viết sau đây, Tiếng Anh Nghe Nói sẽ chia sẻ về định nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng về trạng từ quan hệ bổ ích cho bạn học. 

Định nghĩa về trạng từ quan hệ

Trong tiếng Anh, trạng từ quan hệ (Relative adverb) là một loại trạng từ đóng vai trò là kết nối các mệnh đề quan hệ với một danh từ, đại từ hoặc một mệnh đề cụ thể trong câu. Trạng từ quan hệ giúp làm rõ thông tin chi tiết về người, vật, thời gian, địa điểm, mục đích,… cụ thể trong mệnh đề quan hệ. 

Khác với đại từ quan hệ có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. Vị trí của trạng từ quan hệ không thể đứng trước động từ và chỉ đóng vai trò làm tân ngữ trong câu. 

Trạng từ quan hệ phổ biến trong tiếng Anh bao gồm: 

Trạng từ quan hệ 

Ý nghĩa 

When

khi nào

Where 

nơi nào

Why

tại sao 

Ví dụ: 

 • This is the time when we usually have lunch. (Đây là thời gian mà chúng ta thường ăn trưa.)
 • This is the place where I met my best friend. (Đây là nơi mà tôi gặp bạn thân nhất của mình.)
 • That is the reason why I couldn’t come to the party. (Đó là lý do tại sao tôi không thể đến dự buổi tiệc.)

Cách sử dụng trạng từ quan hệ trong tiếng Anh 

Trạng từ quan hệ có chức năng để liên kết hai câu hoặc hai mệnh đề lại với nhau, dùng để thay thế danh từ chỉ thời gian, địa điểm, lý do. Cụ thể như sau: 

Trạng từ quan hệ 

Cách dùng 

Thay thế cho từ

When

được sử dụng để chỉ thời gian

time, period, day, month…

Where 

được sử dụng để chỉ địa điểm

here, there, place, street, town, country…

Why

được sử dụng để chỉ lý do

reason

Chi tiết về cấu trúc của trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

trang tu quan he 1
Chi tiết về cấu trúc của trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Trạng từ quan hệ (Relative adverb) thường nằm sau các danh từ. Ta có công thức sau: 

N + Relative adverbs

Ví dụ: 

 • The day when we first met was unforgettable. (Ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là không thể quên.)
 • The house where I grew up is now a museum. (Ngôi nhà mà tôi lớn lên giờ đây là một bảo tàng.)
 • The reason why she left her job remains a mystery. (Lý do tại sao cô ấy bỏ việc vẫn là một bí ẩn.)
Xem thêm  Thì tương lai đơn (Simple Future) trong tiếng Anh

Lưu ý rằng: Đối với những ngữ cảnh trang trọng, người học muốn thể hiện sự lịch sự thì có thể thay thế bằng cách sử dụng theo cấu trúc sau mà không làm thay đổi nghĩa của câu. 

N + giới từ (in/on/at/for) + which

Để dễ hình dung rõ bài học, bạn học hãy theo dõi bảng chi tiết tại phần sau:

Trạng từ quan hệ 

Công thức thay thế 

When

= In/at/on which

Where 

= In/on which

Why

= For which

Ví dụ: 

 • The room in which we are sitting is beautifully decorated. (Căn phòng mà chúng tôi đang ngồi trong đó được trang trí đẹp mắt.)
 • The table on which the vase is placed is antique. (Chiếc bàn trên đó bình hoa được đặt là đồ cổ.)
 • The event at which they met was a wedding. (Sự kiện mà họ gặp nhau là một đám cưới.)
 • The reason for which he apologized was his mistake. (Lý do mà anh ấy xin lỗi là do lỗi của anh ấy.)

Các loại trạng từ quan hệ phổ biến trong tiếng Anh

Để sử dụng thành thạo điểm ngữ pháp này, bạn học hãy theo dõi phần phân tích chi tiết về cách dùng, cấu trúc và ví dụ minh họa đầy đủ của từng loại trạng từ quan hệ

Trạng từ quan hệ Where

trang tu quan he 2
Chi tiết về trạng từ quan hệ Where trong tiếng Anh

Trạng từ quan hệ “Where” được dùng với chức năng thay thế cho từ chỉ địa điểm hay nơi chốn mà một sự việc nào đó xảy ra. Bạn học có thể dùng “In/on which” để thay thế cho trạng từ “Where”.

Cấu trúc:

N (chỉ nơi chốn) + Where + S + V…

Ví dụ: The library is where I go to study. (Thư viện là nơi tôi đi học.)

Trạng từ quan hệ When 

trang tu quan he 3
Chi tiết về trạng từ quan hệ When trong tiếng Anh

Trạng từ quan hệ “When” được dùng khi muốn thay thế cho từ chỉ về thời gian hoặc khoảng thời gian mà một sự việc nào đó xảy ra. Bạn học có thể dùng “In/at/on which” để thay thế cho trạng từ “When”.

Cấu trúc: 

N (chỉ thời gian) + When + S + V…

Ví dụ: The morning is when I feel most productive. (Buổi sáng là thời điểm tôi cảm thấy hiệu suất làm việc cao nhất.)

Trạng từ quan hệ Why

trang tu quan he 4
Chi tiết về trạng từ quan hệ Why trong tiếng Anh

Trạng từ quan hệ “Why” được dùng để chỉ nguyên nhân hay lý do của một sự việc nào đó xảy ra. Đặc biệt bạn học có thể sử dụng “for which” để thay thế cho trạng từ ”Why”.

Cấu trúc: 

N (chỉ lý do) + Where + S + V…

Xem thêm  Cấu trúc Unless trong tiếng Anh: Công thức và cách dùng đầy đủ nhất

Ví dụ: The reason why I left early is because I had an appointment. (Lý do tôi rời đi sớm là vì tôi có một cuộc hẹn.)

Bài tập về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh 

Ôn luyện bài học mỗi ngày bằng cách làm bài tập về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn nắm thật vững điểm ngữ pháp thông dụng này. 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng 

1. ___ did you choose that restaurant for dinner?
A. When
B. Where
C. Why

2. ___ you finish your homework, we can go out with your friends
A. When
B. Where
C. Why

3. ___ did you arrive at the airport last night?
A. When
B. Where
C. Why

4. Do you remember the restaurant ___ we had our first date?
A. When
B. Where
C. Why

5. ___ I was a child, I used to play soccer every day.
A. When
B. Where
C. Why

6. I will meet you at the park ___ we usually go for walks.
A. When
B. Where
C. Why

7. I was in high school ___ I first met my best friend
A. When
B. Where
C. Why

8. Can you tell me ___ you made that decision?
A. When
B. Where
C. Why

9. I will meet you at the café ___ we had our first date.
A. When
B. Where
C. Why

10. ___ is she upset? What happened?
A. When
B. Where
C. Why

Bài tập 2: Chọn trạng từ quan hệ thích hợp để điền vào chỗ trống

 1. The interviewer asked _________ he was interested in working as a sales manager.
 2. Carol didn’t understand _________ the cake she baked didn’t rise.
 3. My parents want to travel to a place _________ it is warm and sunny.
 4. I will tell you as soon as I find out _________ the workshop is scheduled.
 5. The academy _________ I study music isn’t far from your house.
 6. The library is a place _________ you can borrow books.
 7. The boss wanted to know _________ Cassandra’s reports were late again.
 8. Working in a department store is _________ he first learned how to be a supervisor.
 9. The day _________ you saw me I was under the weather.
 10. We will phone you _________ we arrive at the train station.

Bài tập 3: Sử dụng trạng từ quan hệ để viết lại câu 

 1. The children often go for picnics on Saturdays. They have a lot of free time then.
 2. She doesn’t know the reason. You didn’t go to the party last night for that reason.
 3. Astronomers will never forget this day. They found a new constellation that day.
 4. Do you remember the place? We went on holiday there last year.

Đáp án chi tiết 

Bài tập 1: 

1. C

2. A

3. A

4. B

5. A

6. B

7. A

8. C

9. B

10. C

Bài tập 2: 

1. why

2. why

3. where

4. when

5. where

6. where

7. why

8. when

9. when

10. when

Bài tập 3: 

 1. The children often go for picnics on Saturdays when they have a lot of free time.
 2. She doesn’t know the reason why you didn’t go to the party last night.
 3. Astronomers will never forget this day when they found a new constellation.
 4. Do you remember the place where we went last year?

Như vậy, Tiếng Anh Nghe Nói đã gửi đến bạn học tất tần tật kiến thức hay về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh. Lưu ngay bài học và thực hành thường xuyên để đem lại hiệu quả học tập tốt nhất bạn nhé! 

lớp giao tiếp nhóm
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói

Tham khảo các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% Giáo viên Bản Xứ tại Tiếng Anh Nghe Nói chi tiết tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

Rate this post
Contact Me on Zalo