Skip links
phan biet Finally Lastly At last In the end

Bí kíp phân biệt Finally, Lastly, At last, In the end trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh cả Finally, At last, Lastly, In the end đều mang ý nghĩa là “cuối cùng” nhưng cách sử dụng của chúng lại không giống nhau. Để nhận biết và sử dụng thành thạo những cấu trúc này, hãy để Tiếng Anh Nghe Nói bật mí đến bạn bí kíp phân biệt Finally, Lastly, At last, In the end trong tiếng Anh qua bài viết sau đây.

Định nghĩa và cách dùng Finally trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “Finally” có nhiều cách sử dụng tùy theo ngữ cảnh, sau đây là một số cách sử dụng của “Finally”:

Cách dùng 1: “Finally” được sử dụng để chỉ về những điều hay kết quả sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng cũng diễn ra và để đạt kết quả này phải trải qua sự khó khăn. Trong trường hợp này, “Finally” nằm ở vị trí đầu câu hoặc ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”.

Ví dụ: I finally finished my project after weeks of hard work. (Tôi cuối cùng đã hoàn thành dự án của mình sau vài tuần làm việc chăm chỉ.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 1
Cách dùng số 1 của Finally

Cách dùng 2: “Finally” còn để đưa ra những luận điểm hoặc những ý tưởng cuối cùng. Lúc này, Finally đặt ở đầu một mệnh đề.

Ví dụ: Finally, let’s consider the environmental impact of these policies. (Cuối cùng, hãy xem xét tác động môi trường của những chính sách này.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 2
 Cách dùng số 2 của Finally

Cách dùng 3: Tương tự “At last”, “Finally” cũng được dùng để giới thiệu ý cuối cùng trong 1 chuỗi/loạt danh sách các ý. Tuy nhiên sự khác biệt ở đây là “At last” sẽ được dùng như lời cảm thán còn “Finally” không được dùng theo cách này.

Ví dụ: Firstly, we need to gather the materials. Secondly, we have to prepare the equipment. Finally, we can start the experiment. (Trước hết, chúng ta cần thu thập vật liệu. Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị thiết bị. Cuối cùng, chúng ta có thể bắt đầu thí nghiệm.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 3
 Cách dùng số 3 của Finally

Cách dùng 4: Ngoài ra, “Finally” được dùng khi ai đó đã chờ đợi quá lâu mới có được thứ gì đó. Trong trường hợp này, “Finally” thường đứng giữa câu.

Ví dụ: After years of hard work and dedication, he finally achieved his dream of becoming a published author. (Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tận tụy, anh ấy cuối cùng đã đạt được ước mơ trở thành một tác giả được xuất bản.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 4
 Cách dùng số 4 của Finally

Định nghĩa và cách dùng Lastly trong tiếng Anh

Cách dùng: “Lastly” được sử dụng để chỉ ra một điểm cuối cùng hoặc một vấn đề cuối cùng trong một danh sách hoặc chuỗi các vấn đề. Cấu trúc này thường được sử dụng khi đã liệt kê các mục khác trước đó và muốn nhấn mạnh vào điểm cuối cùng.

Xem thêm  Tổng quan chi tiết về các loại đại từ trong tiếng Anh 

“Lastly” có dùng để giới thiệu ý cuối cùng trong 1 loạt các ý. Đây là đặc điểm khác biệt giúp phân biệt cách sử dụng giữa “Lastly” và “At last” trong tiếng Anh.

Ở trong câu, vị trí của “Lastly” ở đầu câu hoặc giữa câu, chú ý sau “Lastly” luôn là dấu phẩy.

Ví dụ: First, we need to prepare the ingredients, then follow the recipe steps, and lastly, bake the cake. (Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu, sau đó làm theo các bước trong công thức và cuối cùng là nướng bánh.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 5
Định nghĩa và cách dùng Lastly trong tiếng Anh

Định nghĩa và cách dùng At last trong tiếng Anh

Cách dùng: “At last” trong tiếng Anh tương tự như “Finally” là đều chỉ một kết quả hay một sự việc đã được chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng xảy ra. Tuy nhiên, “At last” mang ý nghĩa của sự chậm trễ lâu dài làm hết kiên nhẫn, nhấn mạnh sự nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức vì sự chậm trễ đó.

Vị trí của “At last” trong câu thông thường sẽ đặt ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”. Một số trường hợp “At last” có thể được sử dụng ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ: After hours of waiting, the train finally arrived at last. (Sau vài giờ chờ đợi, tàu cuối cùng cũng đến rồi.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 6
Định nghĩa và cách dùng At last trong tiếng Anh

Định nghĩa và cách dùng In the end trong tiếng Anh

Cách dùng: “In the end” được sử dụng để đề cập đến một kết luận sau một quá trình dài, sau rất nhiều thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận. Từ này thường được sử dụng để tổng kết toàn bộ quá trình hoặc sự kiện đã xảy ra và đưa ra kết luận.

Trong câu, “In the end”  thường ở vị trí ở đầu một mệnh đề, phía trước nó có thể là dấu chấm hoặc dấu phẩy, phía sau là dấu phẩy.

Ví dụ: After considering all the options, in the end, we decided to go on a beach vacation. (Sau khi xem xét tất cả các lựa chọn, cuối cùng chúng tôi quyết định đi nghỉ biển.)

phan biet Finally Lastly At last In the end 7
Định nghĩa và cách dùng In the end trong tiếng Anh

Phân biệt Finally, Lastly, At last, In the end trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “Finally”, “Lastly”, “At last”, và “In the end” đều được sử dụng để diễn tả một sự kết thúc, hoàn thành, hay một hành động xảy ra cuối cùng trong một chuỗi sự kiện. Mặc dù chúng có ý nghĩa tương tự, nhưng cách sử dụng và ý nghĩa của từng từ vẫn tồn tại sự khác biệt. Dưới đây là cách phân biệt Finally, Lastly, At last, In the end trong tiếng Anh:

Finally At last Lastly In the end
Cách dùng Finally chỉ những thứ diễn ra sau một khoảng thời gian dài, thường chỉ kết quả đạt được sau những khó khăn. Ngoài ra, Finally còn giúp đưa ra những luận điểm hoặc những ý tưởng cuối cùng. At last chỉ sự chậm trễ diễn ra trong một khoảng thời gian lâu dài làm mất hết kiên nhẫn, nhấn mạnh sự nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức vì sự chậm trễ đó. Lastly chỉ những điều cuối cùng được liệt kê trong danh sách. In the end được dùng để đề cập đến một kết luận sau một quá trình dài, sau rất nhiều thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận.
Vị trí Finally đứng ở đầu câu hoặc ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”. At last có vị trí ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ “be”. Ngoài ra, từ này còn có thể đặt ở đầu câu hoặc cuối câu. Lastly được đặt ở đầu câu hoặc giữa câu, sau Lastly là dấu phẩy. In the end nằm ở đầu mệnh đề, phía trước là dấu chấm hoặc dấu phẩy, phía sau là dấu phẩy.
Xem thêm  Cấu trúc Suggest - Định nghĩa, cách dùng và bài tập

Bài tập về phân biệt finally, lastly, at last, in the end trong tiếng Anh

Sau khi nắm vững lý thuyết về cách phân biệt Finally, Lastly, At last, In the end trong tiếng Anh, bạn hãy thực hành những bài tập sau đây để nhớ nhanh và nhớ kĩ kiến thức nha:

Bài tập 1: Điền từ phù hợp “Finally”, “At last”, “Lastly”, “In the end” thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. They hadn’t accepted our conditions but, _____, after months of discussion they offered to buy our house at its full price.
 2. They’re here _____! We’d been waiting for half an hour and were ready to go…
 3. The transit system was out and as there were no taxis, we _____ got home at 2 am.
 4. _____ I’ve discovered how to print envelopes on my printer! I’m such an IT dummy…
 5. 5. She’s had over twenty interviews but Jasmine has _____ found a job as a journalist for a local paper.
 6. 6. After taking them for 3 consecutive years, she has passed her exams_____I don’t know.
 7. 7. She has _____ given me the book she had promised me for months.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. ___, I want to thank my best friend for his support.

A. Finally

B. At last

C. Lastly

D. In the end

2. Those boys wash their hands, arms and feet, and ___, they wash their faces.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end

3. Our journey had taken a very long time, but we arrived ___.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end

4. ___, my younger brother chose to go to National Economics University.

A. Finally

B. At last

C. Lastly

D. In the end

5. My sister tried various jobs and ___ became a freelance photographer.

A. finally

B. at last

C. lastly

D. in the end

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. In the end
 2. At last
 3. Finally
 4. At last
 5. Finally
 6. At last
 7. At last

Bài tập 2:

 1. A-C
 2. C
 3. B
 4. D
 5. D

Như vậy, Tiếng Anh Nghe Nói đã chia sẻ đến bạn trọn bộ bài học về cách phân biệt Finally, Lastly, At last, In the end trong tiếng Anh cực dễ hiểu đi kèm ví dụ minh họa giúp dễ nhớ kiến thức. Hy vọng thông tin này sẽ bổ ích cho người học giúp người học thành thạo sử dụng các từ này cho các tình huống phù hợp.

lop tieng anh giao tiep min
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Tiếng Anh Nghe Nói

Tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng chuyên THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHE – NÓI trong môi trường 100% giáo viên Anh – Úc – Mỹ – Canada tại Tiếng Anh Nghe Nói tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

Rate this post
Contact Me on Zalo