Skip links
cau truc the last time trong tieng Anh

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh – Định nghĩa và cách dùng cơ bản

Một trong những cấu trúc cơ bản thường xuất hiện phổ biến trong văn viết và cả giao tiếp tiếng Anh hàng ngày chính là cấu trúc The last time. Tuy nhiên, nếu người học chưa am hiểu về định nghĩa, cách sử dụng, công thức liên quan đến cấu trúc này thì dễ dàng gặp phải những khó khăn khi sử dụng. Tiếng Anh Nghe Nói sẽ giúp bạn hệ thống bài học về cấu trúc The last time trong tiếng Anh tại bài viết dưới đây.

Định nghĩa cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời điểm cuối cùng một hành động, sự kiện đã xảy ra hoặc được thực hiện trong quá khứ. Cấu trúc này thường được sử dụng trước một mệnh đề hoàn chỉnh và là mệnh đề thời gian bổ nghĩa cho mệnh đề chính ở phía sau.

Cụ thể, cấu trúc The last time được hình thành từ “the last” (lần cuối cùng) và “time” (thời điểm).

Ví dụ:

The last time I saw him was at the party last weekend. (Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là tại buổi tiệc cuối tuần trước).

Trong câu này, “the last time” được sử dụng để chỉ thời điểm cuối cùng tôi gặp anh ấy.

The last time I went to New York City, I visited the Empire State Building.

(Lần cuối cùng tôi đến New York, tôi đã thăm Tòa nhà Empire State.)

Trong câu này, “the last time” được sử dụng để chỉ một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và không còn lặp lại ở tương lai. Cụ thể là, tác giả đang nói về lần cuối cùng anh ta đi đến New York City và đã thăm Tòa nhà Empire State.

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Cấu trúc The last time ở thể khẳng định

Trong công thức này, phía sau chủ ngữ, động từ được chia ở thì quá khứ đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên, đa phần thì quá khứ đơn được kết hợp cùng với cấu trúc The last time nhiều hơn.

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian].

(Lần cuối cùng ai đó làm gì)

Ví dụ:

The last time I ate at that restaurant was last year. (Lần cuối tôi ăn tại nhà hàng đó là vào năm ngoái.)

The last time we had a team meeting was this morning. (Lần cuối chúng ta có cuộc họp nhóm là sáng nay.)

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

(Lần cuối cùng ai đó làm gì/ không làm gì)

Ví dụ:

The last time I ate sushi was three years ago. (Lần cuối tôi ăn sushi là ba năm trước đây.)

The last time I saw him was at the party last weekend. (Lần cuối tôi gặp anh ta là tại buổi tiệc cuối tuần trước.)

Cấu trúc The last time ở câu nghi vấn

When was the last time + S + V-ed+…+?

(Lần cuối cùng ai đó làm việc gì là khi nào?)

Xem thêm  Từ vựng tiếng Anh chủ đề làm vườn

Ví dụ:

When was the last time you saw your grandparents? (Bạn gặp ông bà của mình lần cuối cùng là khi nào?)

When was the last time you traveled abroad? (Bạn đi du lịch nước ngoài lần cuối cùng là khi nào?)

Người học cần lưu ý, mặc dù chúng ta sử dụng trợ động từ “was” nhưng vẫn phải chia động từ ở dạng quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

cau truc the last time trong tieng Anh 1
Cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh dùng để?

– Cấu trúc The last time thường được sử dụng trong các câu hỏi để hỏi về thời điểm cuối cùng một việc gì đó đã xảy ra.

Ví dụ: When was the last time you went to the beach? (Lần cuối cùng bạn đi đến bãi biển là khi nào?).

– Cấu trúc “The last time” cũng có thể được sử dụng trong câu mệnh lệnh để đưa ra lời khuyên hoặc cảnh báo.

Ví dụ: The last time you ate so much junk food, you got sick. Be careful! (Lần cuối cùng bạn ăn quá nhiều đồ ăn vặt, bạn đã bị ốm. Hãy cẩn thận!).

– Ngoài ra, có thể dùng cấu trúc The last time để diễn tả lời hứa hẹn

Ví dụ: That was the last time I would make her cry. (Đó sẽ là lần cuối cùng tôi làm cô ấy phải khóc)

Tóm lại, cấu trúc The last time trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời điểm cuối cùng một hành động đã xảy ra hoặc được thực hiện trong quá khứ, và có thể được sử dụng trong câu hoàn chỉnh, câu hỏi hoặc câu mệnh lệnh.

Viết lại câu với cấu trúc The last time sử dụng các cấu trúc tương đồng

Cấu trúc tương đồng với cấu trúc The last time trong câu khẳng định

Tương đồng với cấu trúc The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:

S + have/has not (haven’t/hasn’t) +  Ved/V3 + for + [khoảng thời gian].

S + last + Ved/V2 + [khoảng thời gian] + ago

It has been (It’s been) + [khoảng thời gian] + since + S + last + Ved/V2

Ví dụ:

Từ câu: “The last time I saw my math teacher was 3 years ago” ta có thể viết lại theo 3 công thức tương tự.

Cấu trúc 1: I haven’t seen my math teacher for 3 years.

Cấu trúc 2: I last saw my math teacher 3 years ago.

Cấu trúc 3: It has been 3 years since I last saw my math teacher.

Tương đồng với cấu trúc The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian] ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + since + [mốc thời gian]

S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Ví dụ:

Từ câu “The last time we danced together was in May” ta sẽ viết lại với 2 cấu trúc tương đương sau:

Cấu trúc 1: We haven’t danced together since May.

Xem thêm  Nắm vững chi tiết về cấu trúc How Often trong tiếng Anh 

Cấu trúc 2: We last danced together in May.

Cấu trúc tương đồng với cấu trúc The last time trong câu nghi vấn

Tương đồng với cấu trúc When was the last time + S + V-ed+…+? ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:

How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

When + did + S + last + V?

Ví dụ:

When was the last time you went to the flower shop?

Cấu trúc 1: How long haven’t you gone to the flower shop?

Cấu trúc 2: When did you last go to the flower shop?

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc The last time

Phân biệt “Last time” và “the last time”, đây là 2 cụm từ mang ý nghĩa và được đặt vào ngữ cảnh khác nhau.

Trong khi The last time diễn tả lần cuối cùng xảy ra một sự việc hay vấn đề nào đó. Những sự việc, vấn đề này đã dừng lại hoàn toàn và không còn diễn ra trong tương lai nữa. Thì Last time diễn tả lần gần nhất xảy ra sự việc hay vấn đề nào đó. Những vấn đề, sự việc này vẫn có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: What did you eat for dinner last time we went to that restaurant? (Bạn ăn gì cho bữa tối lần trước chúng ta đi đến nhà hàng đó?)

Trong cấu trúc The last time, nếu hành động đã xảy ra, động từ được chia thì quá khứ đơn. Nếu hành động đang xảy ra, động từ được chia ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ:

This is the last time in my life I forgive you. (Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi tôi tha thứ cho cậu)

That’s the last time in my life I forgave you. (Đó là lần cuối cùng trong đời tôi tha thứ cho cậu) 

– Cấu trúc the last time rất hạn chế sử dụng với thì hiện tại hoàn thành vì khi diễn đạt câu không tự nhiên.

Bài tập về cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Bài tập 1: Viết lại câu với cấu trúc the last time

 1. We haven’t been to a concert for over a year.
 2. I haven’t been swimming since I was in France.
 3. Susie hasn’t been to a music concert for over two years.
 4. Your graduation party was the last time we really enjoyed ourselves.
 5. 5. It has been 20 years since my sister last saw Juliet.
 6. 6. My mother hasn’t seen Betty for a week.
 7. 7. He has gone to school since last week.
 8. 8. I last learned Vietnamese one year ago.
 9. 9. It has been 2 months since she last ate beefsteak.
 10. 10. My uncle last cooked a meal three weeks ago.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. The last time I went to a concert was over a year ago.
 2. The last time I went swimming was when I was in France.
 3. The last time Susie has been to a music concert was 2 years ago.
 4. The last time we really enjoyed ourselves was (at) your graduation party.
 5. The last time my sister saw Juliet was 20 years ago.
 6. The last time my mother saw Betty was a week ago.
 7. The last time he went to school was last week.
 8. The last time I learned Vietnamese was one year ago.
 9. The last time she ate beefsteak was 2 months ago.
 10. The last time my uncle cooked a meal was three weeks ago.

Trên đây là bài học chi tiết về cách sử dụng cấu trúc The last time trong tiếng Anh, giúp thành thạo áp dụng cấu trúc thường gặp này trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, hãy tham khảo ví dụ minh họa đi kèm, cũng như luyện tập với các dạng bài tập và áp dụng cấu trúc này vào giao tiếp hàng ngày để nắm thật vững kiến thức này bạn nhé.

lop tieng anh giao tiep min

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo