Skip links

Cấu trúc However – Định nghĩa và cấu trúc chuẩn xác nhất

However là liên từ nối được sử dụng thường xuyên kể cả giao tiếp thường ngày và trong văn viết. Cấu trúc này được dùng để nối hai mệnh đề có sự đối lập với nhau về ý nghĩa. Hãy cùng tìm hiểu tất tần tật về cấu trúc However trong tiếng Anh một cách đầy đủ và chuẩn xác qua bài viết sau đây. 

However trong tiếng Anh là gì?

However được biết đến là một liên từ thông dụng trong tiếng Anh mang ý nghĩa “tuy nhiên”, “mặc dù”, “cho dù”, “bất cứ”. Chức năng chính của cấu trúc However là để nối hai vế hoặc hai mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau. Đôi khi trong một số trường hợp However được thể hiện ở dạng trạng từ.

Ví dụ: He is a talented player. However, he needs to work on his teamwork skills. (Anh ấy là một cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, anh ấy cần cải thiện kỹ năng làm việc nhóm.)

Lưu ý rằng, một số từ đồng nghĩa với “however” như: but, nonetheless, nevertheless, yet, still, although, though, anyway, even so.

Vị trí của cấu trúc However

Trong tiếng Anh, However có thể nằm ở vị trí đầu hoặc giữa hoặc cuối câu phụ thuộc vào cách sắp xếp của người viết hoặc người nói chứ không dựa trên chức năng cho nên vị trí của However khá linh hoạt.

Cấu trúc However và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc However trong tiếng Anh được dùng để thể hiện sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề. However có thể đóng vai trò là một trạng từ hoặc liên từ trong câu.

Cấu trúc However là một trạng từ cho cả mệnh đề

  • Vị trí đầu câu: Lúc này However sẽ đứng ở vị trí đầu câu và trước dấu phẩy
Xem thêm  Cách chia động từ trong câu tiếng Anh chi tiết nhất

However, S + V

Ví dụ: The project faced many challenges; however, we managed to complete it on time. (Dự án gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn thành nó đúng hạn.)

Cấu trúc However là một trạng từ cho cả mệnh đề ở vị trí đầu câu
  • Vị trí giữa câu: Lúc này However sẽ nằm giữa cấu trúc câu và sau chủ ngữ

S, however, V hoặc S + V, however + …

Ví dụ: 

Sang’s health is gradually better. It, however, still has the potential to become worse. (Sức khỏe của Sang dần tốt hơn. Tuy nhiên, nó vẫn có khả năng trở nên tồi tệ hơn.)

Cấu trúc However là một trạng từ cho cả mệnh đề ở vị trí giữa câu
  • Vị trí cuối câu: Lúc này However sẽ đứng ở vị trí cuối câu và sau dấu phẩy

S +V, however

Ví dụ: Prices haven’t been rising. It is unlikely that this trend will continue, however. (Giá chưa tăng. Tuy nhiên, không chắc rằng xu hướng này sẽ tiếp tục.)

Cấu trúc However là một trạng từ cho cả mệnh đề ở vị trí cuối câu

Cấu trúc However là một trạng từ

  • Vị trí nằm trước một tính từ hoặc trạng từ

However + adj/adv + S + V, S + V hoặc S + V+  however +  S + V

Ví dụ: However fast she ran, she couldn’t catch up with the leading runner. (Dù chạy nhanh đến đâu, cô ấy cũng không thể đuổi kịp người dẫn đầu.)

Cấu trúc However là một trạng từ ở vị trí nằm trước một tính từ hoặc trạng từ
  • Vị trí nằm trước much hoặc many

However much/many (+ N) + S + V, S + V hoặc  S + V however much/many (+ N) + S + V

Ví dụ: However much information they had, they couldn’t solve the problem. (Dù họ có nhiều thông tin đến đâu, họ cũng không thể giải quyết được vấn đề.)

Cấu trúc However là một trạng từ ở vị trí nằm trước much hoặc many
  • Vị trí nằm đầu câu, bắt đầu câu hỏi mang ý nghĩa tương tự How

  However + trợ động từ + S + V?

Ví dụ: She studied hard for the test. However, she didn’t perform well. (Cô học chăm chỉ cho bài kiểm tra. Tuy nhiên, cô thể hiện không tốt.)

Cấu trúc However là một trạng từ ở vị trí nằm đầu câu, bắt đầu câu hỏi mang ý nghĩa tương tự How

Cấu trúc However đóng vai trò là một liên từ

 S + V + however + S + V

Xem thêm  Mr, Mrs, Ms, Miss là gì? Cách sử dụng chúng trong tiếng Anh

Ví dụ: The company invested heavily in research and development. However, they couldn’t innovate successfully. (Công ty đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, họ không thể đổi mới thành công.)

Cấu trúc However đóng vai trò là một liên từ

Phân biệt cấu trúc However với các cấu trúc có sự tương đồng

Trong tiếng Anh, những liên từ nối mang ý nghĩa tương đồng với However nếu không phân biệt rõ những đặc điểm của những cấu trúc này thì rất dễ gây nhầm lẫn cho người học trong quá trình sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu điểm giống và khác nhau giữa các cấu trúc này với cấu trúc However

Cấu trúc However với Nevertheless

Cả hai cấu trúc However và Nevertheless đều mang trạng thái nghĩa là  “Tuy nhiên” và đều là liên từ chỉ ra hai mặt đối lập tương phản của một vấn đề.

Cấu trúc However Cấu trúc Nevertheless
However được dùng nhiều những tình huống giao tiếp trong cuộc sống thường ngày giúp cho câu văn trở nên tự nhiên, gần gũi. Ví dụ: I enjoy cooking. However, I don’t have much time to do it regularly. (Tôi thích nấu ăn. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó thường xuyên.) Nevertheless được dùng để thể hiện sự trang trọng và nhấn mạnh ý nghĩa trong câu. Ví dụ: She was nervous; nevertheless, she delivered a flawless performance. (Cô ấy lo lắng; tuy nhiên, cô ấy đã trình diễn tuyệt vời.)

Cấu trúc However với Therefore

Điểm tương đồng giữa hai cấu trúc However và Therefore đều có thể đóng vai trò như trạng từ trong câu. 

Cấu trúc However Cấu trúc Therefore
– Ý nghĩa là “tuy nhiên”- Dùng để mô tả sự tương phản của hai mặt đối lập.- Có thể đứng đầu, giữa hoặc cuối câu.Ví dụ: She is smart; however, she often lacks confidence in her abilities. (Cô ấy thông minh; tuy nhiên, cô ấy thường thiếu tự tin vào khả năng của mình.) – Ý nghĩa là “do đó”, “vì vậy”- Dùng để thể hiện sự thống nhất, nhân quả của hai mệnh đề.- Thường đứng đầu hoặc giữa câu. Cấu trúc này không đứng cuối câu.Ví dụ: The car was in bad condition and had several mechanical issues. Therefore, it was not suitable for purchase. (Chiếc xe trong tình trạng kém và có nhiều vấn đề cơ khí. Do đó, nó không phù hợp để mua.)

Cấu trúc However với But

Cấu trúc However Cấu trúc But
– Về chức năng, However có thể dùng như một trạng từ hoặc liên từ.- Về vị trí, However có thể đứng đầu, giữa hoặc cuối câu.- Mang tính trang trọng hơn, thường được sử dụng trong văn viết.Ví dụ: The weather was sunny. However, it suddenly started raining. (Thời tiết ban đầu nắng. Tuy nhiên, bất ngờ bắt đầu mưa.) – Trái với However, But chỉ có thể đóng vai trò liên từ phối hợp.- But chỉ đứng giữa câu, sau dấu phẩy. Không được đặt but đứng đầu hoặc cuối câu.- Thông dụng, gần gũi, thường được sử dụng trong văn nói.Ví dụ: The weather was hot, but they still enjoyed their picnic. (Thời tiết nóng, nhưng họ vẫn thích thú trong buổi picnic.)

Bài tập về cấu trúc However trong tiếng Anh

Bằng cách thực hành thường xuyên các bài tập về cấu trúc However trong tiếng Anh, kiến thức về điểm ngữ pháp này của bạn sẽ được củng cố thật vững vàng. 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

1. ________ hard he tried, he couldn’t get the trophy.

A. However

B. Although

C. Nevertheless

2. _______ she was able to do the exercises, she wasn’t given the points.

A. Although

B. However

3. ________ carefully Sami drove, Sami couldn’t avoid the accident.

A. However

B. Although

C. Nevertheless

4. Life isn’t long, ________, I still waste a lot of time.

A. However

B. But

C. Nevertheless

5. The ending of the story is cool, _______, I didn’t like it.

A. However

B. But

C. Nevertheless

Bài tập 2: Vận dụng cấu trúc However viết lại câu sao cho không làm thay đổi nghĩa

1. The door is broken but we can’t fix it yet.

2. Even though he went bankrupt, he is still with him.

3. This song is great but it’s not viral.

4. Although she has suffered a lot, she is still strong.

5. She came here but they didn’t realize it.

Đáp án

Bài tâp 1:

1.    A

2.    A

3.    A

4.    A/C

5.    A

Bài tập 2:

1.    The door was broken. However, we cannot fix it yet.

2.    He goes bankrupt. However, she is still with him.

3.    This song is great. However, it’s not viral.

4.    She has suffered a lot. However, she is still strong.

5.    She came here. However, they didn’t realize it.

Hy vọng qua bài học trên, Tiếng Anh Nghe Nói đã giúp bạn hiểu rõ và nắm vững kiến thức về cấu trúc However trong tiếng Anh. Đừng quên ôn lại bài học và thực hành thường xuyên để sử dụng nhuần nhuyễn liên từ nối thông dụng này trong nhiều tình huống khác nhau bạn nhé!

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Tiếng Anh Nghe Nói

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

Rate this post
Contact Me on Zalo