Skip links
cau truc According to trong tieng Anh

Chi tiết về cách sử dụng cấu trúc According to trong tiếng Anh 

Khi muốn thể hiện nguồn gốc của một thông tin nào đó đến từ đâu, trong tiếng Anh ta sẽ sử dụng According to. Vậy giới từ này được dùng trong những trường hợp cụ thể nào? Hãy cùng Tiếng Anh Nghe Nói tìm hiểu về định nghĩa, cách sử dụng chi tiết của cấu trúc According to trong tiếng Anh qua bài viết sau. 

Định nghĩa về According to trong tiếng Anh 

Trong tiếng Anh, “According to” đóng vai trò là một giới từ thông dụng, mang ý nghĩa là “theo như ai đó cho biết” hay “theo như cái gì đó” hay “theo (nguồn tin)”. Giới từ này thường dùng khi muốn trích dẫn một điều gì đó hay đề cập đến ai đó, hoặc một người nào đó hay cái gì đã từng đề cập.

Ví dụ: According to the latest statistics, the unemployment rate has decreased this quarter. (Theo số liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm trong quý này.)

Cách sử dụng cấu trúc According to trong tiếng Anh 

Cấu trúc According to rất quen thuộc, được dùng nhiều trong cả văn viết và giao tiếp thường ngày. Bạn học hãy bỏ túi các cách sử dụng và công thức của According to trong tiếng Anh. 

Dùng để nói về quan điểm, các điều đã từng đưa ra hoặc đề cập tới 

cau truc According to trong tieng Anh 1
Cấu trúc According to dùng để nói về quan điểm, các điều đã từng đưa ra hoặc đề cập tới 

Cách dùng đầu tiên và phổ biến nhất của cấu trúc According to thường được dùng với ý nghĩa “theo như ai đó cho biết” hay ”theo như cái gì đó”, khi nói về quan điểm hoặc thể theo một điều hay người nào đó hay sự việc nào đã từng đề cập.

according to + N, S + V 

S + V, according to + N

Ví dụ: 

 • According to recent studies, the use of renewable energy is on the rise. (Theo các nghiên cứu gần đây, việc sử dụng năng lượng tái tạo đang tăng lên.)
 • The use of renewable energy is on the rise, according to recent studies. (Việc sử dụng năng lượng tái tạo đang tăng lên, theo các nghiên cứu gần đây.)

Dùng để nói về căn cứ theo một điều gì đó

cau truc According to trong tieng Anh 2
Cấu trúc According to dùng để nói về căn cứ theo một điều gì đó

Cách sử dụng tiếp theo của cấu trúc According to cũng được áp dụng khi muốn nói về một căn cứ hoặc một trích dẫn dựa theo một điều nào đó cụ thể.  

Ví dụ: According to the survey, most people prefer online shopping over traditional methods. (Theo cuộc khảo sát, hầu hết mọi người ưa thích mua sắm trực tuyến hơn các phương thức truyền thống.)

Trong trường hợp này, ta có thể thay “According to” bằng giới từ “By” mà không làm thay đổi cách sử dụng và ý nghĩa của câu.

Ví dụ: 

According to the plan, the meeting will start at 2 PM.

=> By the plan, the meeting will start at 2 PM.

(Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều.)

Xem thêm  Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh - Cấu trúc, cách dùng và bài tập

Dùng để thể hiện một việc gì đó theo kế hoạch 

cau truc According to trong tieng Anh 3
Cấu trúc According to dùng để thể hiện một việc gì đó theo kế hoạch 

Ngoài ra, bạn học có thể sử dụng cụm từ “according to plan” để thể hiện ý nghĩa “thực hiện một việc” hay “nhiệm vụ nào đó” theo kế hoạch đã đặt ra từ trước.

Ví dụ: According to the schedule, the meeting will start at 2 PM. (Theo lịch trình, cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều.)

Dùng với ý nghĩa tuân theo hoặc trông cậy, phụ thuộc vào ai đó, điều gì đó

cau truc According to trong tieng Anh 4
Cấu trúc According to dùng với ý nghĩa tuân theo hoặc trông cậy, phụ thuộc vào ai đó, điều gì đó

Cuối cùng, cấu trúc According to trong tiếng Anh còn được sử dụng với ý nghĩa “theo sau” hoặc “đồng ý với điều gì đó”, với ngữ cảnh cần thể hiện sự phụ thuộc vào điều được nhắc tới.

Ví dụ: The machine operates according to a set of predefined parameters. (Máy hoạt động theo một bộ tham số đã được định nghĩa trước.)

Phân biệt According to với các cấu trúc có sự tương đồng 

Cấu trúc According to được sử dụng rất thường xuyên song rất dễ gây nhầm lẫn với một số cấu trúc tiếng Anh khác vì một số điểm có sự tương tự. Đặc điểm để phân biệt chính xác According to với các cấu trúc có sự tương đồng. 

Phân biệt According to và In accordance with

 

According to

In accordance with

Cách sử dụng

Cấu trúc According to dùng để nói về trạng thái của một nguồn thông tin, dùng khi bạn muốn thể hiện cho người khác biết về nguồn gốc của thông tin đến từ đâu. 

In accordance with mang nghĩa là “đồng ý với”, thường được sử dụng trong ngữ cảnh trang trọng hoặc các văn bản pháp lý.

Để nói về một quy tắc hoặc ý tưởng phù hợp với, đồng ý hoặc tương thích với một cái gì đó khác (ví dụ: luật, quy định hoặc mong muốn của ai đó). 

Công thức

According to + một nguồn thông tin

In accordance with + một điều luật/quy định/hợp đồng…

Ví dụ 

According to the report, the company’s profits have seen a significant increase this quarter. (Theo báo cáo, lợi nhuận của công ty đã tăng đáng kể trong quý này.)

In accordance with the company policy, employees are required to attend regular training sessions. (Theo chính sách của công ty, nhân viên được yêu cầu tham gia các buổi đào tạo định kỳ.)

Phân biệt According to và In my opinion

According to

In my opinion, From my point of view

According to là một cụm giới từ trong tiếng Anh dùng để diễn đạt một quan điểm không phải là quan điểm chủ quan của của người nói.

Ví dụ: According to the company spokesperson, the new product will be released next month. (Theo người phát ngôn của công ty, sản phẩm mới sẽ được phát hành vào tháng sau.)

In my opinion là một cụm giới từ trong tiếng Anh dùng để thể hiện một ý kiến cá nhân của bản thân người nói.

Ví dụ: In my opinion, this movie is one of the best I’ve ever seen. (Theo ý kiến của tôi, bộ phim này là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.)

Cấu trúc đồng nghĩa với cấu trúc According to trong tiếng Anh 

Đồng nghĩa với 

According to 

Ý nghĩa tiếng Việt 

Ví dụ 

As claimed by

Theo tuyên bố của

As claimed by recent reports, the company is experiencing financial difficulties. (Theo tuyên bố gần đây, công ty đang gặp khó khăn về mặt tài chính.)

As determined by

Được xác định bởi

As determined by the committee, the project will be postponed until further notice. (Theo quyết định của ủy ban, dự án sẽ được hoãn lại cho đến khi có thêm thông báo.)

As stated in/by

Như đã nêu bởi

As stated in the official statement, the event will be rescheduled due to unforeseen circumstances. (Như đã nêu trong tuyên bố chính thức, sự kiện sẽ được lên lịch lại do tình hình không khả quan.)

Based on

Dựa trên

Based on recent surveys, public opinion is shifting towards more environmentally friendly practices. (Dựa trên các cuộc khảo sát gần đây, ý kiến công cộng đang chuyển hướng về các thực hành thân thiện với môi trường.)

Conforming to

Tuân thủ

Conforming to industry standards, the product undergoes rigorous quality testing before being released. (Tuân thủ theo các tiêu chuẩn ngành công nghiệp, sản phẩm trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi được phát hành.)

Xem thêm  Nắm vững cấu trúc In order to trong tiếng Anh

Một số collocations/idioms với cấu trúc According to trong tiếng Anh 

Collocations/idioms với According to

Ý nghĩa tiếng Việt 

Ví dụ 

According to the documents/newspapers/records

Theo như tài liệu/bài báo/báo cáo

According to the documents, the contract has been signed by both parties. (Theo như tài liệu, hợp đồng đã được ký bởi cả hai bên.)

According to the survey results

Theo như kết quả khảo sát

According to the survey results, a majority of respondents expressed satisfaction with the new company policies. (Theo kết quả khảo sát, đa số người tham gia khảo sát cho biết họ hài lòng với các chính sách mới của công ty.)

According to the plan 

Theo như kế hoạch

According to the plan, the project should be completed by the end of this month. (Theo kế hoạch, dự án nên được hoàn thành vào cuối tháng này.)

Cut your coat according to your cloth

Chỉ thực hiện những gì bạn có khả năng làm

I wanted to take on a bigger project, but I realize I need to cut my coat according to my clothes and focus on more manageable tasks for now. (Tôi muốn đảm nhận một dự án lớn hơn, nhưng trong thời gian này tôi nhận ra tôi cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong khả năng của mình.)

Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to trong tiếng Anh 

– Khi muốn bày tỏ quan điểm hay ý kiến cá nhân, bạn học lưu ý không dùng cụm giới từ “according to me” hay “according to my opinion“ mà thay vào đó có thể sử dụng cụm “In my opinion” hoặc “From my point of view”. Điều này sẽ giúp câu văn được diễn đạt một cách tự nhiên hơn. 

Cấu trúc According to không bao giờ được kết hợp chung với với từ View hoặc Opinion.

– Một số trường hợp có thể dùng By thay thế cho According to khi muốn diễn tả một việc gì căn cứ theo điều gì hoặc được thấy theo điều gì.

Bài tập ứng dụng cấu trúc According to trong tiếng Anh 

Vận dụng các công thức trên để thực hành các bài tập về cấu trúc According to trong tiếng Anh sau đây. 

Bài tập 1: Áp dụng cấu trúc According to để viết lại câu.

 1. The teacher divided the students into groups from the oldest to the youngest.

=> The students _______________.

 1. The manager told them to submit their presentations by Monday.

=> ______ the manager, ________ .

 1. Fruit prices fluctuate by season.

=> Fruit ____________.

 1. The documents were graded on the shelves by topics.

=> The documents _____________.

 1. Many scientists believe that climate change is the most concerning issue these days.

=> ______ many scientists, _______________.

Bài tập 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sử dụng cấu trúc According to trong tiếng Anh. 

 1. ____________ the news, there was a fire last night.
 2. At every concert, the musician changes her music slightly ____________ the mood of the audience.
 3. ____________ the security camera video, two women broke into the building at 3 AM.
 4.  One third of American children are overweight ____________ a survey taken in 2014.
 5. ____________ the survey’s instructions, Jane wrote her name in capital letters.
 6. The researchers were happy to find that their results were ____________ the results of a previous study done in 2016.
 7. ____________ Jim, all the papers should be submitted by Monday.
 8. ____________ her, there were some mistakes in the report.
 9. ____________ VTV, Vietnam is the biggest rice exporter.

Đáp án:

Bài tập 1: 

 1. The students are divided into groups according to their age by the teacher.
 2. According to the manager, their presentations should be submitted by Monday.
 3. Fruit prices fluctuate according to the season.
 4. The documents were graded on the shelves according to topics.
 5. According to many scientists, climate change is the most concerning issue these days.

Bài tập 2: 

 1. According to
 2. in accordance with
 3. According to 
 4. according to 
 5. In accordance with 
 6. in accordance with 
 7. according to 
 8. according to 
 9. according to 

Bài viết trên, Tiếng Anh Nghe Nói đã gửi đến bạn học tất tần tật bài học về cấu trúc According to với định nghĩa, cách dùng, các công thức đi kèm ví dụ minh họa và bài tập thực hành giúp củng cố lý thuyết và hiểu rõ về điểm ngữ pháp cực thông dụng trong tiếng Anh. 

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng với môi trường 100% Giáo viên Bản Xứ tại Tiếng Anh Nghe Nói
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng với môi trường 100% Giáo viên Bản Xứ tại Tiếng Anh Nghe Nói

Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng chuyên THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHE – NÓI trong môi trường 100% giáo viên Anh – Úc – Mỹ – Canada thì Tiếng Anh Nghe Nói chính là sự lựa chọn hàng đầu, tham khảo các khóa học tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo