Bài học

Động từ khiếm khuyết (Modal Verbs)

Động từ khiếm khuyết hay động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản hàng ngày. Đây là chủ điểm ngữ pháp quan trọng và khá quen thuộc với hầu hết những ai bắt đầu [...]

Cách chia động từ trong câu chi tiết nhất

1. Định nghĩa về động từ Động từ là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (run, go, read...) hay trạng thái (feel, look...) Động từ trong tiếng Anh là một thành phần hết sức quan trọng để cấu tạo nên một câu [...]

Top 5 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Khi học từ vựng Tiếng Anh, một lỗi sai mà nhiều bạn thường mắc phải đó chính là lấy tất cả các từ đơn mà bạn không biết từ một đoạn văn bất kỳ và viết nó thành một “list dài”... Ngoài sự đa dạng [...]

Call Now Button