Skip links
cach dung so va such

Cấu trúc, cách dùng So và Such trong tiếng Anh

Khi học tiếng Anh chúng ta thường gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc ngữ pháp của So và Such. Bạn đã biết cách dùng chính xác và những cấu trúc của So và Such hay chưa? Hãy cùng Tiếng Anh Nghe Nói tìm hiểu về cách dùng So và Such trong tiếng Anh cũng như cách phân biệt nhanh 2 cấu trúc này qua bài viết sau đây.

So và Such trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh:

+ So có nghĩa là “quá” hoặc “như vậy” hoặc “để”.

+ Such có nghĩa là “giống cái này/cái kia”, “thuộc loại này/loại kia”.

Cả So và Such đều được dùng để nhấn mạnh hay diễn tả mức độ tăng thêm của một điều gì đó.

Ví dụ:

 • You are so beautiful! (Em đẹp quá!)
 • Jane and Vivian had such a strange relationship. (Jane và Vivian có một mối quan hệ kỳ lạ như vậy.)

Cách dùng So và Such trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cách dùng So và Such có điểm tương đồng tuy nhiên So và Such có những cấu trúc sử dụng sau:

Các cấu trúc và cách sử dụng của So

So khi kết hợp với tính từ hay trạng từ

So đứng trước trạng từ và tính từ thì cấu trúc của So mang nghĩa là quá …đến nỗi mà…

Cấu trúc:

So + Adjective/ Adverb

Ví dụ: He runs so fast that no one can catch up with him. (Anh ta chạy nhanh đến mức không ai có thể đuổi kịp.)

So kết hợp với danh từ đếm được số nhiều

Cấu trúc:

So + many/few + plural countable nouns

Khi So đứng trước danh từ đếm được số nhiều thì cấu trúc của So dùng để thể hiện ngưỡng cao nhất hay ít nhất của số lượng.

Ví dụ:

 • There are so few apples left in the basket that we need to buy more. (Còn rất ít táo trong rổ nên chúng ta cần mua thêm.)
 • The store had so many sales that I couldn’t resist buying something. (Cửa hàng có nhiều khuyến mãi đến mức tôi không thể cưỡng lại việc mua sắm.)
cach dung so va such 1
Các cấu trúc và cách dùng của So trong tiếng Anh

So được sử dụng với danh từ không đếm được

Cấu trúc:

So + much/little + uncountable nouns

Tương tự với cách kết hợp với danh từ đếm được ở trên, khi So kết hợp với danh từ không đếm được cũng dùng để chỉ sự cực điểm về số lượng.

Ví dụ:

 • She has so much energy that she can run for hours without getting tired. (Cô ấy có nhiều năng lượng đến mức có thể chạy trong nhiều giờ mà không mệt.)
 • There is so little time left before the deadline that we need to work quickly. (Còn rất ít thời gian cho đến hạn chót nên chúng ta cần làm việc nhanh chóng.)

Cách sử dụng của cấu trúc So…that

cach dung so va such 3
Cách sử dụng của cấu trúc So…that kết hợp với tính từ, động từ tri giác, động từ thường

Trong tiếng Anh, cấu trúc “So…that” mang ý nghĩa là “quá … đến nỗi mà”. So…that thường được dùng trong câu cảm thán dùng để bộc lộ cảm xúc với một đối tượng, sự vật hoặc sự việc cụ thể. Cấu trúc So…that có rất nhiều cách dùng khác nhau tùy thuộc vào từng ngữ cảnh khác nhau.

 • Cấu trúc So…that kết hợp với tính từ:
Xem thêm  Hỏi nhanh đáp gọn các tình huống tiếng Anh

S + be + so + adj + that + S ​+ V

Ví dụ: The concert was so amazing that the audience gave a standing ovation. (Buổi hòa nhạc tuyệt vời đến mức khán giả đứng dậy vỗ tay hò reo.)

 • Cấu trúc So…that kết hợp với động từ tri giác:

S + một số động từ chỉ tri giác (seem, feel, sound, look,…) + so + adj + that + S + V

Ví dụ:

 • She seemed so happy that she couldn’t stop smiling. (Cô ấy dường như rất hạnh phúc đến mức không thể ngừng cười.)
 • The cake tastes so delicious that I want another slice. (Bánh ngọt thật ngon đến mức tôi muốn thêm một miếng.)

Lưu ý rằng, sau các động từ chỉ tri giác phải dùng tính từ và tuyệt đối không được chia chúng ở dạng tiếp diễn.

 • Cấu trúc So…that kết hợp với động từ thường:

S + V(thường) + so + adv + that + S + V

Ví dụ: The movie was so boring that I fell asleep halfway through. (Bộ phim tẻ nhạt đến mức tôi ngủ gục giữa chừng.)

Lưu ý rằng, sau động từ thường, bạn cần phải thêm trạng từ thay vì tính từ.

 • Cấu trúc So…that kết hợp với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

S + V + so + many/few + plural/countable noun + that + S + V

S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ:

 • There are so few tickets left that we might not be able to get any. (Còn ít vé đến mức chúng ta có thể không thể mua được.)
 • She has so much talent that she could become a successful musician. (Cô ấy có nhiều tài năng đến mức có thể trở thành một nhạc sĩ thành công.)

Lưu ý:

– Với danh từ đếm được số nhiều, ta dùng many/few.

– Với danh từ không đếm được, ta dùng much/little.

cach dung so va such 4
Cách sử dụng của cấu trúc So…that kết hợp với danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được và cấu trúc đảo ngữ với So…that
 • Cấu trúc đảo ngữ với So…that:

Cấu trúc đảo ngữ với So…that được dùng để thể hiện sự nhấn mạnh ý của người nói như đặc điểm của sự vật hay sự việc.

 • Đối với tính từ: So + adj + be + S + that + S + V

Ví dụ: So bright are the stars that they illuminate the night sky. (Ngôi sao sáng đến mức chiếu sáng bầu trời đêm.)

 • Đối với động từ: So + adv + trợ động từ + S + V + O

Ví dụ: So skillfully did he play the piano that the audience was captivated. (Anh ấy chơi đàn piano khéo léo đến mức khán giả bị mê hoặc.)

Cách cấu trúc và sử dụng của Such

cach dung so va such 2
Các cấu trúc và cách dùng của Such trong tiếng Anh

Such kết hợp với danh từ đếm được

Cấu trúc:

Such a + adjective + countable nouns

Cấu trúc này được dùng để nhấn mạnh một điều gì đó, thường trong câu cảm thán.

Ví dụ: We had such a relaxing vacation. (Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ thật thư giãn.)

Such kết hợp với danh từ không đếm được

Cấu trúc:

Such + adjective + uncountable nouns

Cấu trúc này có nhiệm vụ nhấn mạnh một điều gì đó.

Ví dụ: We had such interesting conversations. (Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thú vị đến vậy.)

Such kết hợp với danh từ số nhiều

Cấu trúc:

Such + adjective + plural nouns

Ví dụ: The party was filled with such lively conversations. (Bữa tiệc tràn ngập những cuộc trò chuyện sôi nổi như vậy.)

Cách sử dụng của cấu trúc Such…that

Tương tự với cấu trúc So…that thì Such…that cũng có nghĩa là quá … đến nỗi mà.

 • Cấu trúc Such…that cơ bản:
Xem thêm  Cấu trúc Feel - Định nghĩa, công thức và bài tập chi tiết

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Ví dụ: The book had such an inspiring message that it motivated me to pursue my dreams. (Cuốn sách có chứa một thông điệp đầy cảm hứng đến nỗi nó đã thúc đẩy tôi theo đuổi ước mơ của mình.)

Lưu ý rằng, đối với các danh từ số ít hoặc không đếm được thì không dùng a/an.

cach dung so va such 5
Cách sử dụng của cấu trúc Such…that
 • Cấu trúc Suchthat đảo ngữ:

Với dạng đảo ngữ của Such…that ta có cấu trúc:

Such + be + a/an + adj + N + that + S + V + O hoặc

Such + a/an + adj + N + be + S + that + S + V + O

Cấu trúc đảo ngữ với Such…that chỉ sự nhấn mạnh ý của người nói như đặc điểm của sự vật hay sự việc giống với So…that.

Ví dụ:

 • Such a caring friend is she that she is always there to lend a helping hand. (Cô ấy là một người bạn chu đáo đến nỗi cô ấy luôn có mặt để giúp đỡ.)
 • Such a kind gesture was it that it touched my heart. (Một cử chỉ ân cần như vậy đã chạm đến trái tim tôi.)

Phân biệt nhanh cách dùng So và Such

Tại phần trên Tiếng Anh Nghe Nói đã chia sẻ đến bạn chi tiết bài học về cách dùng So và Such. Để phân biệt nhanh 2 cấu trúc này, bạn cần lưu ý một số đặc điểm sau đây:

So Such
– Trong câu So nằm trước tính từ (không đi kèm danh từ) hoặc trạng từ.

– Sau So có thể dùng much, many, few hoặc little…

– Đối với cụm “so much” sẽ được dùng trong cấu trúc so sánh hơn chứ không sử dụng So đơn thuần.

– Cấu trúc đi với Such khi đứng sau đó là danh từ (có thể có tính từ bổ nghĩa cho danh từ).

– Đằng sau Such thường có a/an nếu là một danh từ số ít.

Bài tập vận dụng cách dùng So và Such trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền So và Such thích hợp vào chỗ trống

 1. The sun shone _______ brightly so she had to put on her glasses.
 2. There were _________ few students registered that the class was canceled.
 3. We had _________ wonderful memories of that place that we decided to return.
 4. It was ________ a nice day that we decided to go to the beach.
 5. The book looked ___________ interesting that we decided to read it.
 6. Ray called at _________ an early hour that we weren’t waking.
 7. There were ____________ many people on the bus that we decided to walk.
 8. The benefit was _________ great a success that the promoters decided to repeat it.
 9. It was __________ a lovely day.
 10. There was __________ a lot of trouble that the police were called.
 11. I’ve never seen __________ many people at a concert.
 12. I’ve never seen __________ a dirty kitchen.
 13. It’s __________ expensive.
 14. It took __________ much time to do.
 15. She works __________ quickly.
 16. It looks __________ nice.
 17. The film was __________ dull that we left halfway through.
 18. The car is __________ uneconomical.
 19. She’s __________ a kind pern.
 20. I told him not to be __________ stubborn.
 21. They tried __________ hard, but still didn’t succeed.
 22. Don’t be __________ silly.
 23. I didn’t know that it was __________ a long way from my house.
 24. She’s __________ cool.
 25. Nobody thought that he would be __________ a good president.
 26. I wasn’t expecting __________ many people to be there.

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc So hoặc Such

 1. It was such an expensive house that nobody can buy it.

⇒ The house was so ……..

 1. The food was so good that we ate all of it.

⇒ It was ……..

 1. The patient was too weak to get up.

⇒ The patient was so ……..

 1. This room is too dark for me to study.

⇒ This room is so ……..

Đáp án:

 1. so
 2. so
 3. such
 4. such
 5. so
 6. such
 7. so
 8. so
 9. Such
 10. Such
 11. So
 12. Such
 13. So
 14. So
 15. So
 16. So
 17. So
 18. So
 19. Such
 20. So
 21. So
 22. So
 23. Such
 24. So
 25. Such
 26. So

Bài tập 2:

 1. The house was so expensive that nobody can buy it.
 2. It was such good food that we ate all of it.
 3. The patient was so weak that he couldn’t get up.
 4. This room is so dark that I can’t study.

Trên đây, Tiếng Anh Nghe Nói đã chia sẻ đến bạn bài viết về cấu trúc và cách dùng So và Such trong tiếng Anh. Mong rằng bài học bổ ích này sẽ giúp các bạn học vững vàng cách sử dụng So và Such từ đó vận dụng thành thạo trong quá trình học tập và giao tiếp tiếng Anh.

lop tieng anh giao tiep min
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Tiếng Anh Nghe Nói

Tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng chuyên THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHE – NÓI trong môi trường 100% giáo viên Anh – Úc – Mỹ – Canada tại Tiếng Anh Nghe Nói tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo