Skip links
cach dung cau truc prefer chi tiet

Cách dùng cấu trúc Prefer trong tiếng Anh chi tiết nhất

Cách dùng “Prefer” và “Would prefer” để diễn đạt thích một cái gì đó hoặc so sánh thích cái này hơn cái nọ,… sẽ được phân tích đầy đủ chi tiết dưới đây.

Tổng quan về cấu trúc Prefer

Thích một thứ gì đó (prefer to V)

S + prefer + to + V …

Ex: She prefers to drink tea. ( Cô ấy thích uống trà).

Lưu ý: sau prefer là to V, nhiều bạn khá hay nhầm lẫn khi sử dụng như câu trên.

Thích thứ gì hơn thứ gì (prefer something to something)

S + prefer + V-ing + to +V-ing

S + prefer + N + to + N 

Khi chúng ta sử dụng Prefer để diễn tả thích thứ gì hơn, so sánh giữa nhiều đối tượng thì ta dùng động từ ở dạng V-ing hoặc danh từ ngay sau prefer.

Ex: I prefer tea to coffee (Tôi thích trà hơn cà phê).

We prefer going by ferry to flying (Chúng tôi thích đi bằng thuyền hơn là máy bay).

>>> Chúng ta không sử dụng than sau prefer, đừng nhầm sang cấu trúc “would rather than” nhé.

She prefers books to magazines. (Cô ấy thích sách hơn tạp chí).

Cấu trúc Would prefer

cấu trúc refer

Chúng ta sử dụng Would prefer hoặc ‘d prefer, theo sau là “to Verb” hoặc “Noun” để nói về sở thích ở hiện tại hoặc tương lai

Xem thêm  Cấu trúc The last time trong tiếng Anh – Định nghĩa và cách dùng cơ bản

Thích 1 thứ gì đó

S + would prefer + to V + N 

I’d prefer to go by myself. (Tôi muốn tự đi)

Would you prefer a quieter restaurant? (Bạn có thích một quán ăn yên tĩnh hơn?)

She’d prefer not to drive at night. (Cô ấy không thích lái xe vào ban đêm)

Thích thứ gì hơn thứ gì (dùng rather than)  

S + would prefer + to V + rather than + V  

Ex: I’d prefer to go skiing this year rather than go on a beach holiday.

=> Năm nay tôi thích đi trượt tuyết hơn là đi nghỉ mát ở biển.

Muốn ai đó làm gì 

S1 + would prefer + S2 + to V

Ex: They’d prefer us to come later. (Họ muốn chúng tôi tới muộn)

Would you prefer me to drive? (Bạn có muốn để tôi lái xe không?)

So sánh Prefer và Would rather…than

refer

1. Hai cụm từ would rather và prefer đều biểu đạt sở thích

I prefer walking to cycling = I would rather walk than cycle.
=> Tôi thích đi bộ hơn là đạp xe.

2. Sau prefer chúng ta sử dụng V-ing

I prefer using a keyboard to writing with a pen.
I’d rather use a keyboard than write with a pen.
=> Tôi thích sử dụng bàn phím hơn là viết bằng bút mực

Bài tập sử dụng Prefer, would prefer, would rather

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee __________ tea.

a. to b. than c. from

2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather __________ to the cinema.

a. to b. go c. going

Xem thêm  Tổng quan về đại từ bất định trong tiếng Anh

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer __________ in the mountains.

a. walk b. walking

4. I’d rather speak to him in person __________ things over the phone.

a. than discuss b. to discussing c. to discuss

5. I prefer trains __________ cars.

a. from b. than c. to

6. I’m not a big fan of cars; I prefer __________ by train.

a. travelling b. travel

7. If I had a choice I think I’d rather __________________ London.

a. live in Paris than in b. live in Paris to c. to live in Paris than

8. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer ______________ outside in the garden.

a. eat b. eating c. to eat

Đáp án

I prefer coffee to​ tea. (a.)
I don’t fancy the theatre again. I’d rather go​ to the cinema. (b.)
Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking​ in the mountains. (b.)
I’d rather speak to him in person than discuss​ things over the phone. (a.)
I prefer trains to​ cars. (c.)
I’m not a big fan of cars; I prefer travelling​ by train. (a.)
If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in​ London. (a.)
They’d rather have lunch inside, but I’d prefer to eat​ outside in the garden. (c.)

Hy vọng Tiếng Anh Nghe Nói đã mang đến cho bạn hệ thống từ vựng thường dùng về giao tiếp công việc, cuộc sống hằng ngày cũng như những cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu tiếng Anh thông dụng và hữu ích nhất. Lần sau khi bạn cần tìm về các chủ đề liên quan đến tiếng Anh,đừng quên quay lại trang tienganhnghenoi.vn nhé!

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: Lịch Học – Học Phí.

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo