Skip links
cach chia dong tu trong cau

Cách chia động từ trong câu tiếng Anh chi tiết nhất

Động từ giúp diễn tả rõ hơn hành động, trạng thái của chủ ngữ trong câu tiếng Anh. Chắc hẳn trong khi học tiếng Anh bạn sẽ không ít lần gặp khó khăn khi không biết chia động từ thế nào cho đúng. Bài viết dưới đây Tiếng Anh Nghe Nói sẽ chia sẻ đến bạn cách chia động từ trong tiếng Anh đầy đủ và chi tiết.

Định nghĩa về động từ trong tiếng Anh

Động từ là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (run, go, read…) hay trạng thái (feel, look…)

Động từ trong tiếng Anh là một thành phần hết sức quan trọng để cấu tạo nên một câu hoàn chỉnh. Bởi vì, động từ thường truyền tải những thông tin quan trọng nhất của 1 câu. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, chỉ cần 1 động từ duy nhất cũng trở thành 1 câu có nghĩa.

Ví dụ:

Tom kicked the ball. (Tom đá quả bóng)
→ Trong ví dụ này, động từ kicked kết hợp với chủ ngữ Tom để trở thành 1 câu có nghĩa hoàn chỉnh.

Say cheese! (Cười lên nào)
→ Trong ví dụ này, câu nói không cần có chủ ngữ, động từ say đứng đầu câu.

Vậy ngoài việc nằm sau chủ ngữ hay nằm ngay ở đầu câu thì động từ còn có thể nằm ở vị trí nào nữa không?

Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo nhé!

Vị trí của động từ trong tiếng Anh

Về cơ bản, động từ luôn nằm sau chủ ngữ và có dạng như sau:

S (chủ ngữ) + V (động từ)

Ví dụ:

He runs. (Anh ấy chạy bộ)

→ Trong câu này, he là chủ ngữ, runs là động từ.

Trong cấu trúc phức tạp hơn, động từ vẫn nằm ngay sau chủ ngữ nhưng sẽ bổ ngữ cho tân ngữ đi kèm sau đó và sẽ có dạng như sau:

S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Ví dụ:

He wrote a letter. (Anh ấy viết một lá thư)

→ Trong câu này, he là chủ ngữ, wrote là động từ và a letter là tân ngữ.

Đặc biệt, các động từ thường trong tiếng Anh không bao giờ được đứng ngay sau một động từ “to be”.

Ví dụ:

️❌ I am stay at home. (câu sai)
✔️ I stay at home. (câu đúng)

Các cách phân loại động từ trong tiếng Anh

Có 2 cách phân loại động từ thường được sử dụng tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn:

Phân loại theo Ngoại động từ và Nội động từ

Ngoại động từ

Là những từ dùng để chỉ những hành động tác động lên một người, một vật hoặc một việc nào đó.

Về mặt ngữ pháp, nếu sử dụng ngoại động từ trong câu thì ngay sau động từ đó phải là 1 danh từ hoặc tân ngữ để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

S (chủ ngữ) + V (ngoại động từ) + N/O (danh từ/tân ngữ)

Ví dụ:

You surprised me. (Bạn làm tôi ngạc nhiên)

→ Trong ví dụ này, nếu chúng ta lược bỏ tân ngữ me thì câu sẽ trở nên tối nghĩa và khó hiểu hơn với người nghe.

Nội động từ

Là những từ dùng để chỉ những hành động sẽ dừng lại trực tiếp tại người nói hoặc là người thực hiện hành động đó.

Nếu sử dụng nội động từ trong câu thì chúng ta không cần phải sử dụng danh từ hoặc tân ngữ theo sau động từ đó.

Ví dụ: He runs. (Anh ấy chạy bộ)

** Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải phân biệt rất rõ ràng giữa tân ngữ và giới từ/trạng từ để tránh bị nhầm lẫn giữa nội động từ và ngoại động từ.

Ví dụ:

The children are playing in the park.
Những đứa bé đang chơi đùa trong công viên.
→ in the park chỉ là một cụm giới từ chỉ nơi chốn, không phải tân ngữ.

Xem thêm  Cách dùng cấu trúc This is the first time bạn nên biết

She drives carefully.
Cô ấy lái xe cẩn thận.
→ carefully là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ drive, không phải tân ngữ.

⚠️ Lưu ý: Do nội động từ không được có tân ngữ theo sau nên không thể dùng ở thể bị động.

Phân loại theo Động từ thường và Động từ đặc biệt

Động từ thường

Là những động từ được tạo ra bởi hành động của chúng ta hay diễn tả 1 hành động.

Những hành động được tạo ra bởi tay, mắt, mũi, miệng hay thậm chí cả cơ thể đều là những động từ thường.

Ví dụ: eat, speak, look, watch, run, move…

Động từ đặc biệt

Động từ đặc biệt thường được chia làm 3 loại như sau để thuận tiện hơn cho việc phân biệt:

– Động từ “to be”: is, am, are, was, were.

Với mỗi động từ khác nhau thì động từ to be sẽ được chia ở các dạng khác nhau sao cho phù hợp với ngữ cảnh.

– Động từ khiếm khuyết: can, could, may, might, must…

Nếu trong câu có động từ khiếm khuyết thì bắt buộc phải có 1 động từ thường đi kèm ngay sau động từ khiếm khuyết đó.

– Trợ động từ: do, does, did, have…

Trợ động từ là những từ được thêm vào câu trong 1 số trường hợp ví dụ như trong câu phủ định, câu nghi vấn để làm cho câu rõ nghĩa và đầy đủ về mặt ngữ pháp.

Cách chia động từ trong tiếng Anh

⚠️ Nguyên tắc bất di bất dịch:

Trong một câu đơn hoặc một mệnh đề, gắn với một chủ ngữ thì phải có và chỉ có thể có một động từ chia thì, những động từ còn lại đều phải được chia ở dạng.

Động từ chia ở thì (tense) sẽ đứng sau chủ ngữ và từ đó mà ta biết được thời gian xảy ra hành động đó. Động từ chia ở thì phải chia phù hợp với chủ ngữ.

Động từ chia ở dạng (form) sẽ được chia dựa theo một công thức nào đó.

** Động từ chia thì:

Trong một câu đơn hoặc một mệnh đề, gắn với một chủ ngữ thì phải có và chỉ có thể có một động từ chia thì:

Ví dụ:

– The sun rises in the East. → rises là động từ chia ở thì hiện tại đơn
– They are watching TV now. → are watching là động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn
– He visited his parents every weekend. → visited là động từ chia ở thì quá khứ đơn

** Động từ chia dạng:

Động từ khi không chia thì sẽ chia theo 1 trong 4 dạng sau đây:

– Bare infinitive: Động từ nguyên thể không có to
– To-infinitive: Động từ nguyên thể có to
– V-ing: Động từ thêm đuôi -ing
– Past participle: Động từ ở dạng quá khứ phân từ

Vậy làm sao để chúng ta có thể biết sẽ sử dụng dạng nào vào tình huống nào? Hãy cùng tham khảo 2 cách chia động từ trong tiếng Anh theo dạng dưới đây nhé:

TH 1: chia theo dạng cấu trúc V – O – V

Cấu trúc V – O – V là dạng 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ. Công thức chia động từ ở dạng này sẽ có cấu trúc như sau:

Nếu verb-1 là make, have (ở dạng sai bảo chủ động) hay let thì verb-2 sẽ ở dạng bare infinitive (động từ nguyên thể không có to).

Ví dụ:

– I make him go.
– I let him go.

Nếu verb-1 là các động từ chỉ giác quan như hear, see, feel, notice, watch… thì verb-2 sẽ là V-ing hoặc bare infinitive

Ví dụ:

– I see him going / go out.

Nếu cũng gặp cấu trúc có dạng V – O – V nhưng không thuộc một trong 2 trường hợp trên thì ta chia ở dạng to-infinitive.

TH 2: chia theo dạng cấu trúc V – V

Trường hợp 2 là dạng hai động từ đứng liền kề nhau và không có túc từ ở giữa. Cách chia loại này cũng sẽ có 2 trường hợp cần lưu ý như sau:

Nếu verb-1 là: keep, enjoy, avoid, advise, allow, mind, imagine, consider, permit, recommend, suggest, miss, risk, practice, deny, admit, escape, resist, finish, postpone, mention, prevent, recall, resent, understand, appreciate, delay, explain, fancy, no use, no good, can’t stand, feel like, tolerate, quit, discuss, anticipate, prefer, look for ward to, can’t help thì verb-2 sẽ là V-ing.

Xem thêm  Tất tần tật về cấu trúc otherwise trong tiếng Anh 

Ví dụ: He avoids meeting me.

  • Các trường hợp đặc biệt chia động từ tiếng anh

Riêng các động từ sau đây vừa có thể đi với to-infinitive, vừa có thể đi với V-ing tuỳ theo ngữ nghĩa và ngữ cảnh của từng trường hợp khác nhau.

– Stop:

+ V-ing: nghĩa là dừng hành động đó lại.
Ví dụ: I stop eating. (tôi ngừng ăn)
+ To-infinitive: dừng lại để làm hành động đó.
Ví dụ: I stop to eat. (tôi dừng lại để ăn)

– Forget, remember:

+ V-ing: Nhớ (quên) chuyện đã làm
Ví dụ: I remember meeting you somewhere last year. (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngoái)
+ To-infinitive: Nhớ (quên) để làm chuyện gì đó
Ví dụ: Don’t forget to buy me a book. (đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé)

– Regret:

+ V-ing: hối hận chuyện đã làm
Ví dụ: I regret lending him the book. (tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách)
+ To-infinitive: lấy làm tiếc để
Ví dụ: I regret to tell you that… (tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng…)

– Try:

+ V-ing: thử làm gì đó
Ví dụ: I try eating the cake he makes. (tôi thử ăn cái bánh anh ta làm)
+ To-infinitive: cố gắng để…
Ví dụ: I try to avoid meeting him. (tôi cố gắng tránh gặp anh ta)

– Need, want:

+ Need nếu là động từ đặc biệt thì đi với bare infinitive
Ví dụ: I needn’t buy it need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt)

+ Need là động từ thường thì áp dụng công thức sau:
Nếu chủ từ là người thì dùng to infinitive
Ví dụ: I need to buy it (nghĩa chủ động)
Nếu chủ từ là vật thì đi với V-ing hoặc quá khứ phân từ
Ví dụ:
– The house needs repairing. (căn nhà cần được sửa chửa)
– The house needs to be repaired.

– Mean:

+ V-ing: mang ý nghĩa
Ví dụ: Failure on the exam means having to learn one more year. (thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa)
+ To-infinitive: dự định
Ví dụ: I mean to go out. (tôi dự định đi chơi)

– Go on:

+ V-ing: Tiếp tục chuyện đang làm
Ví dụ: After a short rest, the children go on playing. (trước đó bọn chúng đã chơi)
+ To verb: Tiếp tục làm chuyện khác.
Ví dụ: After finishing the Math problem, we go on to do the English exercises. (trước đó làm toán bây giờ làm tiếng Anh)

– Các mẫu khác:

+ HAVE difficulty /trouble / problem + V-ing
+ WASTE time /money + V-ing
+ KEEP + O + V-ing
+ PREVENT + O + V-ing
+ FIND + O + V-ing
+ CATCH + O + V-ing
+ HAD BETTER + bare infinitive.

– Các trường hợp to + V-ing

Thông thường to đi với nguyên thể nhưng có một số trường hợp to đi với V-ing (khi ấy to là giới từ), sau đây là một vài trường hợp to đi với V-ing thường gặp: Be/get used to, Look forward to, Object to, Accustomed to, Confess to

Ngoài các công thức trên ta dùng to infinitive.

⇒ Từ các ví dụ trên, ta có thể thấy:

Động từ chia ở thì (tense) sẽ đứng sau chủ ngữ và từ đó mà ta biết được thời gian xảy ra hành động đó (hiện tại, quá khứ, tương lai).

Động từ chia ở dạng (form) sẽ theo một công thức nào đó. (want to do something, see somebody doing something).
Hy vọng, qua bài học về cách chia động từ trong tiếng Anh này, các bạn đã nắm được không chỉ về cách chia động từ mà còn hiểu rõ được về vị trí và cách phân loại động từ để có thể sử dụng 1 cách linh hoạt trong đời sống hàng ngày.

Hy vọng Tiếng Anh Nghe Nói đã mang đến cho bạn hệ thống từ vựng thường dùng về giao tiếp công việc, cuộc sống hằng ngày cũng như những cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu tiếng Anh thông dụng và hữu ích nhất. Lần sau khi bạn cần tìm về các chủ đề liên quan đến tiếng Anh,đừng quên quay lại trang tienganhnghenoi.vn nhé!

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: Lịch Học – Học Phí.

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo