Monthly Archives - Tháng Năm 2022

Tháng Năm 2022

Cách dùng Enough chuẩn xác nhất

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là đủ, tuy nhiên đôi khi “enough” được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. – I don’t have enough money to buy these shoes. – He’s strong enough [...]

Những câu xin lỗi trong tình huống thực tế

Các bạn nên học thuộc lòng, gặp tình huống chỉ cần phun ra thôi ^^ 1. Tôi xin lỗi vì đã không hoàn toàn thành thật. 𝐈'𝐦 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐲 𝐈 𝐰𝐚𝐬𝐧'𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞𝐥𝐲 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭.   2. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Tôi xin lỗi. 𝐈 𝐝𝐢𝐝𝐧'𝐭 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐰𝐡𝐚𝐭 [...]

Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Khoảng 70% thời gian bạn sử dụng một động từ trong tiếng Anh, đó là một động từ bất quy tắc. Có nghĩa là trong một đoạn hội thoại kéo dài 10 phút thì động từ bất quy tắc sẽ xuất hiện trong khoảng [...]

Cấu trúc AS SOON AS trong tiếng Anh

I. TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC AS SOON AS 1. Ý nghĩa AS SOON AS là một giới từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa là ngay khi, sử dụng để nối giữa hai mệnh đề. 2. Khi nào sử dụng AS SOON AS As soon as được [...]

Những câu châm ngôn hay về mưa bằng tiếng Anh.

Tặng bạn những câu châm ngôn hay về mưa bằng tiếng Anh: 𝟏. 𝐈 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧, 𝐬𝐨 𝐧𝐨 𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐞 𝐦𝐞 𝐜𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 => Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc 𝟐. 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐡𝐨𝐰 𝐥𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐜𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 [...]

[FULL] Thuật ngữ tiếng Anh về 18+

Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã được học rất nhiều bài giáo dục sức khỏe rồi, nhưng nhà trường lại không thể dạy cho chúng ta tiếng Anh về tình dục được. Vì vậy hôm nay Tiếng Anh Nghe Nói sẽ phổ cập kiến [...]

Call Now Button