Monthly Archives - Tháng Hai 2022

Tháng Hai 2022

tu vung tieng anh ve phep thuat harry potter

Những từ vựng tiếng Anh về phép thuật phim Harry Potter

Từ vựng thông dụng về phép thuật Abnormal (Tính từ): Không bình thường. Broomstick (Danh từ): Chổi bay. Cast (Động từ): Dự đoán. Comrade (Danh từ): Chiến hữu. Curse (Danh từ): Lời nguyền. Dementor (Danh từ): Giám ngục. Enchantment (Danh từ): Bùa mê. Eternal glory (Danh từ): Niềm vinh quang. Faint-hearted (Danh từ): Người nhút nhát. Funny business (Danh từ): Hành động kỳ quặc. Goblin (Danh [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights