Monthly Archives - Tháng Mười Một 2021

Tháng Mười Một 2021

Cấu trúc HAVE SOMETHING DONE trong tiếng Anh

Chúng ta dùng cấu trúc cầu khiến have/ get somthing done khi muốn diễn đạt rằng mình đã nhờ người khác làm giúp mình một việc gì đó. Ví dụ:   Lisa repaired the roof (Lisa đã sửa mái nhà). Trong câu này, Lisa nói là mình [...]

Cấu trúc câu cảm thán và cách dùng

1. Định nghĩa câu cảm thán trong tiếng Anh Câu cảm thán (exclamation sentence) là dạng câu hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp với ý nghĩa diễn tả một cảm xúc (emotion) hay thái độ (attitude) tới sự vật, sự việc đang [...]

Cấu trúc Be Supposed To trong tiếng Anh

1. Cấu trúc be supposed to là gì? Be supposed to là cụm từ được dùng với nghĩa bị động, khi được mong đợi, có nghĩa vụ, bổn phận làm gì đó. Cấu trúc be supposed to thường sử dụng như một “modal verb” nên [...]

Cấu trúc Not only…But also chi tiết nhất

1. Định nghĩa cấu trúc Not Only…. But Also Cấu trúc Not only… but also là 1 dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng khá phổ biến, có nghĩa là: “Không những …. mà còn ….”. Cấu trúc này được sử dụng để [...]

Tân ngữ trong tiếng Anh

I. Tân ngữ là gì? Tân ngữ (Object) trong tiếng Anh là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ.Trong những câu sử dụng ngoại động từ (transitive verbs), bắt buộc phải có tân ngữ để hoàn thiện ý nghĩa [...]

Call Now Button