Monthly Archives - Tháng Tư 2021

Tháng Tư 2021

Cách phát âm đuôi ED trong tiếng Anh

1.Tổng quan về cách phát âm đuôi ed Trước khi tìm hiểu về quy tắc phát âm đuôi ed, chúng ta cần phân biệt giữa âm hữu thanh và âm vô thanh. Trong tiếng Anh có tất cả 15 phụ âm hữu thanh và 9 [...]

Phân biệt cách sử dụng Much và Many

I. Ngữ pháp MUCH và MANY 1. Cách dùng MUCH và MANY Trong tiếng Anh, MUCH và MANY có cách dùng khác biệt rõ ràng: Many (nhiều): được dùng trước danh từ đếm được.  Much (nhiều): được dùng trước danh từ không đếm được.  Ví dụ: He [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights