Monthly Archives - Tháng Một 2021

Tháng Một 2021

tu vung tieng anh trong tiem cat toc

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh trong tiệm cắt tóc

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp tại tiệm cắt tóc Các kiểu tóc ponytail /ˈpoʊniteɪl/: tóc đuôi ngựa pigtail /ˈpɪɡteɪl/: tóc bím bunches /bʌntʃ/: tóc cột hai sừng bun /bʌn/: tóc búi bob /bɑːb/: tóc ngắn trên vai shoulder-length /ˈʃoʊldər leŋθ/: tóc ngang vai wavy /ˈweɪ.vi/: tóc gợn sóng perm /pɜːrm/: tóc [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights