Monthly Archives - Tháng Mười Một 2020

Tháng Mười Một 2020

cac dang cau so sanh trong tieng anh

Các dạng câu so sánh trong tiếng Anh

SO SÁNH BẰNG Định nghĩa: So sánh bằng chỉ ra quan hệ giống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) của hai đối tượng và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở dạng phủ định.   Cấu Trúc As ... as - Đối với tính từ Khẳng [...]

bo phan co the nguoi trong tieng anh

Từ vựng tiếng Anh về bộ phận cơ thể người

The Body – Thân thể 1. Face /ˈfeɪs/: Khuôn mặt 2. Mouth /maʊθ/: Miệng 3. Chin /tʃɪn/: Cằm 4. Neck /nek/: Cổ 5. Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/: Vai 6. Arm /ɑːm/: Cánh tay 7. Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/: Cánh tay phía trên 8. Elbow /ˈel.bəʊ/: Khuỷu tay 9. Forearm /ˈfɔː.rɑːm/: Cẳng tay 10. Armpit /ˈɑːm.pɪt/: Nách 11. [...]

tu vung tieng anh chu de gia dinh

50+ Từ vựng tiếng Anh chủ đề Gia Đình thông dụng nhất

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các thành viên trong gia đình Father/ˈfɑː.ðɚ/ (n) bố Mother /ˈmʌð.ɚ/ (n) mẹ Son /sʌn/ (n) con trai Daughter /ˈdɔː.tər/ (n) con gái Parent /ˈper.ənt/ (n) bố/mẹ Child /tʃaɪld/ (n) con Wife /waɪf/ (n) vợ Husband /ˈhʌz.bənd/ (n) chồng Sibling /ˈsɪb.lɪŋ/ (n) anh/chị/em ruột Brother /ˈbrʌð.ɚ/ (n) anh trai/em [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights