Monthly Archives - Tháng Chín 2020

Tháng Chín 2020

Từ vựng các loại rau củ trong tiếng Anh

Cabbage /'kæbɪdʒ/: bắp cải Cauliflower /'kɔːliflaʊər: súp lơ Lettuce /'letɪs/: xà lách  Broccoli /'brɑːkəli/: bông cải xanh Water morning glory /'wɔːtər ,mɔːrnɪŋ 'ɡlɔːri/: rau muống Amaranth /'æmərænθ /: rau dền  Celery /'sələri/: cần tây  Fish mint /fɪʃ mint/: rau diếp cá Artichoke /'ɑːrtɪtʃoʊk/: atisô Bean-sprouts /'biːn spraʊts/: giá đỗ Onion /'ʌnjən/: hành tây Green onion [...]

Từ vựng về mùi vị trong tiếng Anh

Từ vựng về mùi vị trong tiếng Anh Cùng tìm hiểu các từ chỉ mùi vị trong tiếng Anh, bao gồm các từ đơn và các từ chỉ tình trạng món ăn nhé. Từ đơn chỉ mùi vị trong tiếng Anh Acerbity: vị chua Acrid: chát Aromatic: thơm [...]

Từ vựng tiếng Anh về mạng xã hội facebook

Cách học từ vựng tiếng Anh chủ đề này hiệu quả nhất là kết hợp hình ảnh và áp dụng thực tế, đổi facebook sang ngôn ngữ tiếng Anh, vừa sử dụng facebook vừa học tiếng Anh sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights