Monthly Archives - Tháng Mười Hai 2018

Tháng Mười Hai 2018

Từ vựng tiếng Anh chủ đề sức khỏe

A: Từ vựng tiếng Anh về chức vụ 1. Doctor – /ˈdɒk.tə/: Bác sĩ 2. General practitioner: Bác sĩ đa khoa 3. Consultant – /kən’sʌltənt/: Bác sĩ tư vấn 4. Anaesthetist – /ə´ni:sθətist/: Bác sĩ gây tê 5. Surgeon – /’sə:dʤən/: Bác sĩ phẫu thuật 6. Nurse – /nɜːs/: Y [...]

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng Sinh

Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Halloween Từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng Sinh (P1) Winter /’wɪn.tər/: mùa đông Santa Claus: ông già Noel Icicle /’aɪ.sɪ.kl̩/: cột băng, trụ băng Candle /’kæn.dl̩/: nến Snow /snəʊ/ : tuyết Card /kɑ:rd/: thiếp Fireplace /’faɪə.pleɪs/ : lò sưởi Reindeer /’reɪn.dɪər/ [...]

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

1. Từ vựng chung - Reservation: đặt phòng - Vacancy: phòng trống - To book: đặt phòng - To checkin: nhận phòng - To check-out: trả phòng - Fully-booked/ no rooms available: Không còn phòng trống - To stay in the hotel: ở lại khách sạn - Brochures: Quyển cẩm nang giới [...]

Call Now Button